آموزش فارکس به زبان فارسی

مارجین یا مارژین چیست؟

سطح مارجین = (مانده حساب / مارجین استفاده شده) * 100%

margin

معنی: کنار، حد، حاشیه، لبه، تفاوت، بودجه احتیاطی، حاشیه دار کردن معانی دیگر: کناره، مرز، اختلاف، فرور، نابرابری، ناسانی، (بازرگانی: فرق میان هزینه و قیمت کالای تولید شده و غیره - خرید و فروش سهام و غیره: ودیعه یا پول پرداختی به دلال سهام جهت هزینه های حقوقی و یا تضمین در مقابل ضرر احتمالی - بانکداری و غیره: تفاوت میان مبلغ وام و ارزش روز وثیقه ای که در برابر وام داده شده است - اقتصاد: حداقل درآمد که با آن بتوان به کار ادامه داد) مرهونه، وثیقه، گرویی، وجه الضمان، ارزش، دارایی خالص، ارزش مارجین یا مارژین چیست؟ ویژه، حاشیه ی سود، سود ناویژه، تفاوت نرخ، تفاوت مزیت، لبه دار کردن، کناره دار کردن، در لبه یا کناره قرار گرفتن، مرز (چیزی را) تشکیل دادن، حواشی نویسی کردن، در حاشیه ی متن یادداشت نوشتن، کناره نویسی کردن، (گیاه شناسی) لبه ی برگ، (حشره شناسی) لبه ی بال، (روان شناسی) مرز خودآگاهی، لبه ی هشیاری، اندک، مابه التفاوت

بررسی کلمه

• (1) تعریف: an edge and the border area near it.
مترادف: border, frame, periphery, rim, verge
مشابه: bound, boundary, circuit, edge, fringe, hem, lip

[ترجمه ترگمان] رانندگی در حاشیه یک بزرگراه غیر قانونی است
[ترجمه گوگل] در حاشیه یک بزرگراه ممنوع است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

• (2) تعریف: the blank space between written or printed matter and the edge of a page.
مشابه: border, edge, frame, periphery

[ترجمه ترگمان] من paper را پشت سر گذاشتم، و استاد نظرات جالبی در حاشیه نوشت
[ترجمه گوگل] من مقاله من را پشت سر گذاشتم، و پروفسور چند نظر خوب در حاشیه نوشت
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

[ترجمه ترگمان] او حاشیه های محدودی برای اسناد خود تعیین کرد
[ترجمه گوگل] او حاشیه های باریکی برای سند خود گذاشته است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

• (3) تعریف: a limit beyond which something is no longer desirable or beyond which something no longer exists.
مترادف: bounds, fringe, limit
مشابه: brink, extreme, verge

[ترجمه ترگمان] رفتارش با رعایت ادب و نزاکت رفتار می کرد
[ترجمه گوگل] رفتار او به حاشیه صلاحیت رفت
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

[ترجمه ترگمان] این فیلم فراتر از حاشیه های ادب در دهه ۱۹۵۰ مورد قضاوت قرار می گرفت
[ترجمه گوگل] این فیلم در دهه 1950 فراتر از حاشیهی شایستگی محسوب میشود
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

• (4) تعریف: an amount allowed beyond what is considered necessary, so as to provide for profit, safety, accuracy, or the like.
مترادف: leeway
مشابه: elbowroom, excess, latitude, loophole, play, safety, tolerance

[ترجمه ترگمان] زمان خوبی را برای رسیدن به فرودگاه در این آب و هوا تنها بگذارید
[ترجمه گوگل] برای اینکه در این آب و هوا به فرودگاه برسید، فرصت خوبی برای گذراندن وقت است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

[ترجمه ترگمان] این محاسبه مقدار خطای چهار درصد برای نظرخواهی را به دست می دهد
[ترجمه گوگل] محاسبه حاشیه خطای 4 درصد برای نظرسنجی را فراهم می کند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

• (5) تعریف: the difference between the cost and the selling price of goods.
مترادف: markup
مشابه: appreciation, inflation, profit

[ترجمه ترگمان] سود ما در این محصولات بسیار کم است
[ترجمه گوگل] حاشیه سود ما این محصولات بسیار کوچک است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

• (6) تعریف: any of several monetary differences, as between the amount of a loan and the value of the collateral.
مترادف: differential
مشابه: cost, expense, profit, yield

• (1) تعریف: to supply with a margin.
مترادف: border, edge, fringe, rim
مشابه: bound, circle, encircle, encompass, frame, outline, trim

• (3) تعریف: to deposit money in a brokerage account as surety against losses, or to establish or add to a margin account by such deposits.

جمله های نمونه

[ترجمه ترگمان] این گروه در سال گذشته ۳۰ درصد سود خالص داشت
[ترجمه گوگل] این گروه در سال گذشته حاشیه سود خالص 30٪ داشت
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

[ترجمه ترگمان] زمانبندی هیچ حاشیه ای برای خطا باقی نگذاشته است
[ترجمه گوگل] این برنامه حاشیه ای برای خطا ندارد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

[ترجمه ترگمان] ما حدود ۲۰ دقیقه وقت داشتیم که ترن را بگیریم
[ترجمه گوگل] ما مجاز 20 دقیقه در گرفتن قطار اجازه دادیم
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

[ترجمه ترگمان] رئیس جمهور با حاشیه razor برنده انتخابات شد
[ترجمه گوگل] رئیس جمهور انتخابات را با یک حاشیه نازک برش گرفت
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

[ترجمه ترگمان] آن ها می توانستند با حاشیه برد ۵۰ امتیازی به پایان برسند
[ترجمه گوگل] آنها می توانند با یک حاشیه برنده 50 امتیازی به پایان برسند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

[ترجمه ترگمان] او با حاشیه پهنی در انتخابات ریاست جمهوری پیروز شد مارجین یا مارژین چیست؟
[ترجمه گوگل] او ریاست جمهوری را با یک حاشیه گسترده برد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

[ترجمه ترگمان] سود ناخالص به طور مصنوعی بالا آمده بود
[ترجمه گوگل] حاشیه سود مصنوعی بود
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

[ترجمه ترگمان] با گذاشتن حاشیه عریض، فضا را هدر ندهید
[ترجمه گوگل] با ترک یک حاشیه وسیع، فضا را از بین ببرید
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

مترادف ها

abutment, bank, edge, margin, lotus, brink, limit, recess, verge, lip, list, brim, marge, lotos, rand

tract, border, bound, abutment, margin, limit, extent, measure, end, deal, period, mark, precinct, quantity, provenance, confine

border, margin, brink, gloss, braid, fringe, verge, margent, listel, purl, brim, fixing, outskirt, marge, rand, selvage, selvedge

border, edge, margin, point, mouthpiece, track, fringe, verge, lip, hem, rim, edging, ledge, margent, brim, marge, ridge, spike, rand, selvage, selvedge, welt

تخصصی

[کامپیوتر] حاشیه
[دندانپزشکی] حاشیه، لبه، مرز
[نساجی] حاشیه - لبه - اندک - هزینه متفرقه یا پیش بینی نشده
[ریاضیات] سود ناخالص، نهایت، لبه، مرز، حد، حاشیه، سود ناویژه

به انگلیسی

• area between the edge of a page and the written or printed text; border, edge; boundary, limit; profit from the difference between costs and net sales
set margins on typewriter or page; make comments in the margin; to set apart a particular area; set apart an additional amount of space or money for security
if you win a contest by a large or small margin, you win it by a large or small amount.
a margin of something is an extra amount which allows you more freedom in doing something.
the margins on a page are the blank spaces at each side.

پیشنهاد کاربران

نسیه ( خریدن )
به صورت اعتباری ( خریدن )

buy on margin =
buy stocks on credit with the intention to repay the loan in the future as the stock value rises

کنار، حاشیه، لبه، حاشیه دار کردن، کناره، مرز، لبه دار کردن، کناره دار کردن، در لبه یا کناره قرار گرفتن، مرز ( چیزی را ) تشکیل دادن، حواشی نویسی کردن، در حاشیه ی متن یادداشت نوشتن، کناره نویسی کردن، ( گیاه شناسی ) لبه ی برگ، ( حشره شناسی ) لبه ی بال، ( روان شناسی ) مرز خودآگاهی، لبه ی هشیاری

در طراحی در کامپیوتر مارجین یعنی لبه ی اِلِمنت ( عنصر ) مورد نظر، چه مقدار از اِلِمنت های ( عنصرهای ) پیرامون خود فاصله داشته باشد. که از چهار جهت میتوانیم این ویژگی را مشخص کنیم. بالا راست پایین و چپ.

اختلاف، تفاوت ، فاصله
the amount by which a competition or election is won

تعریف: نوعی وام از طرف کارگزار به معامله گر

فرض کنید شما 100 میلیون تومان سرمایه اولیه در اختیار دارید که می خواهید در بازار با آن معامله کنید. کارگزاری این اعتبار را به شما می دهد که مثلا تا 500 میلیون تومان در بازار معامله کنید. یعنی پنج برابر سرمایه اولیه شما. حالا در بازار می توانید با قدرت بیشتری معامله کنید.
در حالت عادی اگر شما یک سهم یا یک دارایی را در بازار خریداری کنید، مالک آن دارایی هستید. زیرا هزینه آن دارایی را پرداخت کرده اید و دیگر به کسی بدهکار نیستید. اما در Margin چون شما برای معاملات خود به نوعی وام گرفته اید، پس در قبال خرید آن دارایی خود را بدهکار کرده اید. لذا مالکیت دارایی نیز برای شما نیست. مثل هر وامی که می گیرید، مارجین را هم باید در انتهای معامله تان تسویه کنید. به دلیل این که شما مالک دارایی مورد معامله نیستید، پس مالیاتی هم برای آن نمی پردازید.

مرزین
استفاده از این کلمه به جای margin و به جای کلمه نهایی چه برای وامهایی که روی حسابها داده میشود و چه برای کمیتهای اقتصادی که به صورت نهایی ترجمه شده اند میتواند کمک بسیاری به فهم مفهوم اراده شده کند. مثلا دیگر لازم نیست بگوییم حساب مارجین شده، چون مرزین شده فهم بهتری ازآ ن میدهد. یا marginal cost را لازم نیست هزینه نهایی ترجمه کنیم و بعد بگوییم هزینه آخرین واحد تولید است، خود هزینه مرزینی گویای هزینه آخرین واحد تولید بودن هم هست.

دوستان گرامی وقتی مفهوم کلمه یا عبارتی را ازطریق کمک کاربران متوجه میشویم حداقل کاری که میتوانیم بکنیم، لایک کردن آن معنی به منظور دلگرم نمودن آن مترجم برای ادامه کار و کمک بیشتر آتی به خودمان است. زبان فارسی مانند سایر داشته هایمان برای بقا نیازمند کمک همه فارسی دانان است.

تشخیص مارجین های درگیر سرطانی درون بدن بافت سینه در حین عمل جراحی توسط مکانیزم گلیکولیز بی هوازی به عنوان سیگنال نئوپلاستیک. کار آزمایی بالینی مبتنی بر فروزن

بررسی مارجین های حاشیه تومور در حین جراحیِ بیماران مبتلا به سرطان پستان، برای تضمین حذف قطعی سلول های مشکوک و پرخطر با کمترین آسیب رسانی به بافت های سالم، بسیار مهم است. باقی ماندن سلول های سرطانی درون بدن موجب جراحی های مجدد و اقدامات درمانی اجتناب ناپذیر پس از جراحی شده، که عوارض جانبی بسیاری به همراه خواهد داشت.در اینجا ما ابزاری را برای بررسی بلافاصله و در حین عمل جراحی برای بررسی مارجین ها، با قابلیت تشخیص وضعیت های پاتولوژیکی آن ها معرفی می کنیم.

هنگامی که فروزن برخی حاشیه های تومور را به عنوان حاشیه های خارجی درگیر اعلام کند ، از طریق دستورالعمل های استاندارد ، حاشیه های جانبی حفره باید مجدداً خارج شده و برای فروزن ارسال شود تا مارجین مورد نظر آزاد گزارش شود. سپس جراح از CDP برای بررسی تمام حواشی داخلی استفاده می کند و پاتولوژیست را در مورد مارجین های مثبت اعلام شده توسط CDP مطلع می کند. سپس ، پاتولوژیست آخرین مارجین خارجی متقابل آن مارجین داخلی را با آماده سازی اسلاید از نقاط بسیار بیشتری در آن مارجین ارزیابی می کند. اگر پاتولوژیست در ارزیابی مجدد ، ضایعات مشکوکی را پیدا کند ، به جراح اطلاع می دهد حاشیه مثبت اعلام شده توسط CDP را بردارد کند ، در غیر این صورت ، جراح حاشیه های داخلی که توسط CDP مثبت اعلام شد را حذف نمی کند ، و ما پاسخ های CDP را ثبت می کنیم.

جراح بر اساس پاتولوژی فروزن دستورالعمل های استاندارد را دنبال مارجین یا مارژین چیست؟ می کند. سپس CDP تنها به عنوان یک ابزار تشخیصی مکمل برای بررسی حاشیه های داخلی پس از انجام عمل (بعد از بررسی و حذف حاشیه های درگیر از طریق نتایج فروزن بر روی مارحین های خارجی) اعمال می شود.

اطلاعات عمومی

تاریخ شروع بیمار گیری مورد انتظار 2020-02-04, ۱۳۹۸/۱۱/۱۵ تاریخ پایان بیمار گیری مورد انتظار 2020-03-05, ۱۳۹۸/۱۲/۱۵ تاریخ شروع بیمارگیری تحقق یافته

عنوان علمی کارآزمایی تشخیص مارجین های درگیر سرطانی درون بدن بافت سینه در حین عمل جراحی توسط مکانیزم گلیکولیز بی هوازی به عنوان سیگنال نئوپلاستیک. کار آزمایی بالینی مبتنی بر فروزن عنوان عمومی کارآزمایی سیستم تشخیص سریع بافت های مشکوک سینه در حین عمل جراحی توسط سیگنال الکتروشیمی به عنوان روش مکمل پاتولوژی فروزن هدف اصلی مطالعه تشخیصی شرایط عمده ورود و عدم ورود به مطالعه

سن بدون محدودیت سنی جنسیت هر دو فاز مطالعه مصداق ندارد گروه‌های کور شده در مطالعه اطلاعات موجود نیست حجم نمونه کل

بیست و شش بیمار برای آزمایش های داخل بدن باید از همه گروه های سرطان پستان استخدام شوند. در بین انواع سرطانهای پستان ، بیماران مبتلا به تومورهای IDC بیشتر از انواع دیگر هستند. همکاران جراحی ما بیماران را برای این کارآزمایی بطور تصادفی انتخاب و معرفی می کنند. هر بیمار که می خواهد در تحقیقات شرکت کند ، رضایت اخلاقی را امضا می کند.

دارو نما ندارد اختصاص به گروه‌های مطالعه تنها سایر مشخصات طراحی مطالعه این سیستم به صورت همزمان، H2O2 آزاد شده از سلول های سرطانی و یا سلول های آتیپیکال را از طریق اثر Reverse Warburg وHypoxia glycolysis (گلیکولیز ناشی از کمبود اکسیژن)، به یک شیوه کمّی الکتروشیمیایی تشخیص می دهد. یک طبقه بندی تشخیصی بالینی متناسب بین نتایج پاتولوژیکی بافت های مورد آزمایش و پاسخ های CDP، بر اساس طبقه بندی سیستم پاتولوژی DIN (با توجه به آخرین اصلاحات گزارش شده) پیشنهاد شد. قابلیت منحصر به فرد تشخیص فوری و غیرتهاجمی مارجین های درونی، با ارزش های پاتولوژیکی (از توده خوش خیم و با ریسک بالا گرفته تا ضایعات سرطانی پیش تهاجمی و تهاجمی)، CDP را به یک ابزار متمایز در حین عمل جراحی با تجهیزات ساده و کوچک برای افزایش دقت تشخیص سلول های سرطانی بیماران مبدل می کند.

کد ثبت در سایر مراکز ثبت بین‌المللی

تاییدیه کمیته‌های اخلاق

بیماری‌های (موضوعات) مورد مطالعه

متغیر پیامد اولیه

شرح متغیر پیامد طبقه بندی پاتولوژیکی ضایعات پستان با پیک های جریان CDP ارتباط دارد. نتایج نشان می دهند که تطابق معناداری بین تشخیص پاتولوژیک مبتنی بر طبقه بندی DIN و داده های ارزش گذاری شده توسط CDP وجود دارد. مقاطع زمانی اندازه‌گیری سه روز بعد از مداخله، نتایج CDP با نتایج پاتولوژی دائمی مقایسه می گردند. نحوه اندازه‌گیری متغیر روش الکتروشیمیایی ولتامتری چرخه ای

متغیر پیامد ثانویه

گروه‌های مداخله

شرح مداخله گروه مداخله: جراح دستورالعمل های استاندارد را بر اساس پاتولوژی فروزن دنبال می کند و CDP را به عنوان یک ابزار تشخیصی مکمل برای بررسی حاشیه های داخلی پس از انجام عمل جراحی (پس از بررسی و حذف حاشیه های درگیر از طریق نتایج فروزن حاشیه های خارجی) اعمال می کند. از این رو ، هنگامی که حاشیه ها پس از یک یا چند بار ارزیابی فروزن آزاد اعلام می شوند ، جراح از CDP برای بررسی تمام حاشیه های داخلی استفاده می کند. پاتولوژی فروزن ممکن است برخی از حاشیه های تومور را به عنوان حاشیه های خارجی درگیر گزارش کند ، که باید از طریق دستورالعمل های استاندارد ، حاشیه های جانبی حفره مجدداً خارج شود و برای فروزن ارسال شود تا توسط پاتولوژیست به عنوان حاشیه های خارجی آزاد اعلام شود. در این کارآزمایی بالینی ، جراح ضایعات داخلی توسط CDP را بررسی می کند و پاتولوژیست را در مورد مارجین های مثبت اعلام شده توسط CDP آگاه می کند. سپس ، پاتولوژیست حاشیه خارجی متقابل آن مارجین داخلی را با تهیه اسلاید از نقاط بسیار بیشتری در آن حاشیه ارزیابی می کند. اگر پاتولوژیست در ارزیابی مجدد ، ضایعات مشکوکی را پیدا کند ، به جراح اطلاع می دهد که حاشیه مثبت را از بردارد. در غیر این صورت ، جراح حاشیه های گزارش شده مثبت CDP را حذف نمی کند ، و ما پاسخ های CDP را ثبت می کنیم. در مرحله بعد ، پاتولوژیست تمام مارجین های خارجی را توسط H&E دائمی بررسی می کند. از این رو ، اگر هرگونه مارجین بیرونی توسط فروزن نادیده گرفته شده باشد و در پاتولوژی دائمی تشخیص داده شود ، بیمار تحت عمل جراحی دوم قرارخواهد گرفت ، چه CDP آن نواحی را تشخیص داده باشد یا خیر. طبقه بندی تشخیصی

مراکز بیمار گیری

تهران، ميدان شهيد باهنر (نیاوران)، خيابان شهید پورابتهاج، خيابان شهيد خداوردي، انتهای خيابان شهيد صادقين (17 غربي)، بيمارستان نورافشار

اندازه استاندارد حاشیه کتاب

مارجین چیست

حاشیه یا Margin فضای سفیدی است که در اطراف متن تا لبه کاغذ قرار می‌گیرد. حاشیه مانند یک قاب، به بهتردیده شدن آنچه در صفحه قرار داده شده کمک می‌کند و بر زیبایی کار می‌افزاید، همچنین محلی برای قرارگیری عناصر تکرار شونده (مانند سرصفحه و شماره صفحه) می‌باشد. انتخاب اندازه استاندارد حاشیه مارجین یا مارژین چیست؟ کتاب نقش مهمی در کیفیت کار شما دارد. ما در این مقاله قصد داریم به صورت مختصر و مفید به بررسی حاشیه یا مارژین بپردازیم، پس تا پایان مقاله همراه ما باشید.

حاشیه مارژین چیست margin

حاشیه استاندارد

برای بدست آوردن حاشیه استاندارد (Standard Margins) می‌توانید از روش‌های مختلفی مانند روش محاسبه حاشیه بر اساس نسبت طلایی استفاده کنید، اما این چیزی نیست که همیشه و در همه جا کاربرد داشته باشد، لذا باید با روش‌ها و تناسبات مختلف تعیین مارجین آشنایی داشته باشید که بخشی زیادی از آن نیاز به دانش و تجربه فراوانی دارد که با تحقیق و کار مستمر بدست می‌آید.

تعیین اندازه حاشیه‌ها معمولا به عهده طراح یا صفحه آرا است و طراح بسته به موضوع و نوع محتوا و همچنین ایده‌های بصری و گرافیکی که در نظر دارد، مقدار این حاشیه را تعیین می‌کند. برای مثال: معمولاً حاشیه کتاب‌های شعر نسبت به کتاب‌های دیگر بیشتر در نظر گرفته می‌شود و در مقابل بسیاری از کتاب‌های کمک آموزشی حاشیه را کم در نظر می‌گیرند و تا جایی که ممکن است از فضای صفحه برای درج محتوا استفاده می‌کنند.

روش محاسبه حاشیه کتاب بر اساس نسبت طلایی

این شیوه، روشی قدیمی برای محاسبه حاشیه کتاب است که نه تنها در گذشته مورد استفاده قرار می گرفت، بلکه در عصر حاضر نیز تا حدی مورد استفاده قرار می‌گیرد، از این نوع حاشیه بیشتر در کتاب‌های نوشتاری استفاده می‌شود. در این روش با استفاده از اتصالات و نقاط تلاقی خطوطی که رسم می‌شود، حاشیه مورد نظر بدست می‌آید که در تصویر زیر می توانید نحوه بدست آوردن این حاشیه را مشاهده کنید.

حاشیه استاندارد کتاب بر اساس نسبت طلایی

روش های دیگری نیز برای تعیین حاشیه کتاب و نشریات مورد استفاده قرار می‌گیرد که سعی می‌شود با ایجاد تناسباتی یکسان و نزدیک به هم برای حاشیه ها، ساختاری منظم و چشم نواز ایجاد کنند.

جدول حاشیه بر اساس قطع کتاب

در جدول زیر اندازه حاشیه پیشنهادی در قطع های مختلف کتاب قرار گرفته است. البته با توجه به مطالبی که قبلا گفته شده مارجین یا مارژین چیست؟ انتخاب حاشیه استاندارد باید بر مبنای موضوع و نوع محتوا باشد، لذا می تواند حاشیه مناسب متفاوت از موارد ذکر شده باشد.

قطعOutsideinsidebottomtop
رقعی و وزیری23 میلیمتر23 میلیمتر25 میلیمتر30 میلیمتر
خشتی23 میلیمتر22 میلیمتر20 میلیمتر20 میلیمتر
رحلی تک ستون30 میلیمتر25 میلیمتر30 میلیمتر40 میلیمتر
رحلی دوستونی25 میلیمتر20 میلیمتر25 میلیمتر30 میلیمتر
پالتویی15 میلیمتر15 میلیمتر15 میلیمتر20 میلیمتر
جیبی15 میلیمتر15 میلیمتر15 میلیمتر20 میلیمتر
شعر رقعی30 میلیمتر20 میلیمتر25 میلیمتر20 میلیمتر

امیدواریم از این مقاله بهره کافی را برده باشید.
در صورتی که تجربه و یا سوالی در این مورد دارید آن را در قسمت کامنت‌ها با ما در میان بگذارید. 🙂
با ما همراه باشید در نشرآنلاین ♥

مارجین چیست ❤️ آموزش تمامی مفاهیم Margin به زبان ساده

مارجین چیست

در ادامه مقالات آموزش فارکس قصد داریم به اصطلاحات معامله مارجین در متاتریدر بپردازیم. به عنوان مثال به این سوال که مارجین چیست پاسخ خواهیم داد و اصطلاحات بیشتری را بررسی خواهیم کرد. حال که در دنیای معاملات مارجین شیرجه زده اید ، بد نیست یک زبان بکلی جدید را یاد گرفته تا بفهمید اوضاع حقیقتاً از چه قرار است.

همچون هر حوزه تخصصی دیگر ، معاملات فارکس نیز واژگان و اصطلاحات خاص خود را دارد. در این مقاله مختصری از رایج ترین اصطلاحاتی که ممکن است در نرم افزار معاملاتی (متاتریدر 4 و 5) خود مشاهده کنید ارائه می شود.

مارجین چیست (Margin)؟

مارجین، مقدار پولی است که باید در پلتفرم معاملاتی خود سپرده گذاری کنید تا قادر به سفارش گذاری و حفظ پوزیشن خود در بازار فارکس باشید. از مارجین به عنوان وثیقه ای استفاده می شود تا کارگزار اطمینان حاصل کند که شما می توانید ضرر احتمالی ناشی از پوزیشن های خود را پوشش دهید. ضرر و زیان شما در معاملات فارکس نمی تواند بیش از مقدار مارجین حساب شما باشد. به عنوان مثال اگر شما 1000 دلار حساب معاملاتی خود را شارژ کرده باشید و هیچ معامله ای نیز انجام نداده باشید مارجین شما 1000 دلار است.

نیاز مارجین چیست (Margin Requirement)

نیاز مارجین، مقدار مارجین مورد نیاز برای بازکردن معامله است که به صورت درصدی (٪) از اندازه “واقعی معامله” ای که می خواهید باز کنید بیان می شود. مثلا گفته می شود نایز مارجینی 1% ، 2% ، 3% یا 10% است به این معنی که شما باید مثلا 1% از کل حجم معامله واقعی را به عنوان مارجین در حساب خود داشته باشید.

مارجین مورد نیاز (Required Margin)

برای فهم کامل‌تر مارجین چیست باید با Required Margin هم آشنا شوید. مارجین مورد نیاز، پولی است که هنگام باز کردن معامله کنار گذاشته شده و “قفل” می شود. در واقع این همان چیزی است که به اختصار به آن مارجین می گوییم. به عنوان مثال ، اگر یک پوزیشن 10،000 دلاری (مینی لات) ، با نیاز مارجین 2٪ (یا لورج 50: 1) باز کنید ، در طول این معامله مبلغ 200 دلار “قفل” می شود. تا زمانی که این معامله باز باشد نمی توان از این 200 دلار برای باز کردن موقعیت های دیگر استفاده کرد. با بسته شدن معامله ، این 200 دلار مارجین “آزاد” می شود.

سایر نام ها:

 • مارجین ورود
 • مارجین اولیه
 • مارجین انتری اولیه
 • مارجین مورد نیاز نگهداری (MMR)

مارجین استفاده شده (Used Margin)

مارجین استفاده شده حداقل مبلغی است که باید در یک حساب مارجین حفظ شود. این مقدار کل مارجینی است که در حال حاضر استفاده می شود تا معاملات باز حفظ شوند.

سایر نام ها:

 • مارجین استفاده شده
 • مارجین مورد نیاز نگهداری (MMR)
 • “مارجین کل”

نحوه محاسبه:

مارجین استفاده شده مارجین مورد نیاز برای کلیه موقعیت های باز است.

مارجین استفاده شده = جمع تک تک مارجین مورد نیاز هر معامله باز

فرمول محاسبه مارجین (برای هر معامله)

اگر ارز پایه همان ارز حساب شما باشد:

مارجین مورد نیاز = ارزش واقعی معامله x نیاز مارجین

اگر ارز پایه متفاوت با ارز حساب شما باشد:

مارجین مورد نیاز = ارزش واقعی معامله x نیاز مارجین x نرخ تبدیل ارز بین ارز پایه و ارز حساب

مارجین آزاد (Free Margin)

مارجین آزاد پولی است که به دلیل وجود معامله باز “قفل” نمی شود و می تواند برای باز کردن معامله های جدید استفاده شود. وقتی این مقدار در صفر یا کمتر باشد ، هشدار مارجین فعال می شود و موقعیت های اضافی نمی توان باز کرد. به عبارت دیگری این مارجینی است که در حال حاضی می توانید برای باز کردن معاملات جدید از آن استفاده کنید.

سایر نام ها:

 • مارجین آزاد
 • مارجین موجود
 • مارجین قابل استفاده
 • مارجین قابل استفاده برای نگهداری
 • “موجود برای معامله”

نحوه محاسبه:

مارجین آزاد = موجودی واقعی – مارجین استفاده شده

سطح مارجین چیست ؟ (Margin Level)

سطح مارجین یا مارجین لول نسبت بین موجودی واقعی حساب و مارجین استفاده شده است و به صورت درصد بیان می شود. به عنوان مثال ، اگر اکوتی حساب شما 5000 دلار و مارجین استفاده شده 1000 دلار است، مارجین لول 500 درصد است. برای یادگیری بهتر سطح مارجین چیست از فرمول زیر استفاده کنید.

سایر نام ها:

نحوه محاسبه:

سطح مارجین = (مانده حساب / مارجین استفاده شده) * 100%

مارجین کال چیست (Margin Call)

مارجین کال هنگامی رخ می دهد که شما سطح مارجین کال را رد کرده اید اما همچنان بالاتر از سطح استاپ اوت هستید.

مارجین کال یک هشدار است ، و به شما می گوید حال حساب شما چندان خوب نیست و نزدیک است که موقعیت های باز شما با قیمت بازار بسته شوند.

شما همچنان مجاز به باز نگه داشتن معامله های فعلی خود هستید اما نمی توانید پوزیشن جدید باز کنید. در حقیقت این هشداری است برای افزایش مارجین حساب یا به عبارتی شارژ حساب. در این کار بسیار دقت کنید زیرا در اکثر مواقع منجر به نجات حساب نمی شود. تریدری که نمی داند مارجین چیست و یا آن را به درستی رعایت نمی کند ، بیشتر احتمال دارد با مارجین کال مواجه شود.

سطح مارجین کال چیست؟ (Margin Call Level)

سطح مارجین کال، سطح مشخص درصدی است که اگر سطح مارجین شما برابر یا کمتر از آن باشد ، دیگر نمی توانید معامله جدیدی باز کنید. بروکر شما سطح مارجین کال را تعیین می کند. در بروکرهای مختلف این درصد متفاوت است ولی به طور معمول در بروکرهایی که با ایرانی ها کار می کنند حدود 50% است.

به عنوان مثال ، اگر سطح مارجین کال 50٪ باشد ، این بدان معناست که اگر سطح مارجین شما به 50٪ برسد ، هیچ پوزیشن (معامله) جدیدی نمی توانید باز کنید. در این لحظه ، حساب شما اصطلاحا تحت مارجین کال است.

شاید بیشتر معامله گران فکر کنند که این بدان معناست که ممکن است مارجین یا مارژین چیست؟ معامله (ها) ی آنها بسته شود ، چنین چیزی درست نیست. سطح مارجین کال فقط یک هشدار است.

سایر نام ها:

 • حداقل مارجین مورد نیاز
 • حداقل نیاز مارجین

نحوه محاسبه:

سطح مارجین کال = درصدی خاص از مارجین لول که توسط بروکر تعین می شود

لوریج چیست ؟ (Leverage)

در مقالات قبلی به صورت مفصل تری در مورد اینکه لوریج در فارکس چیست صحبت کردیم. به ابزاری که توانایی معامله مقادیر بیشتر با مبلغ سپرده بسیار کمتر در حساب را می دهد، لوریج گویند. همانطور که در درسهای قبلی توضیح دادیم، لوریج یا اهرم معاملاتی به نوعی اعتباری است که از طرف بروکر به شما داده می شود تا بتوانید معاملات با حجم بالاتر نسبت به موجودی خود انجام دهید. به عنوان مثال زمانی که شما از لوریج 1:100 استفاده می کنید به این معنی است که می توانید معاملاتی تا 100 برابر مارجین حساب خود باز کنید.

رابطه مارجین مورد نیاز و لوریج، رابطه عکس است. هر چقدر مقدار لوریج استفاده شده بیشتر باشد، مقدار مارجین مورد نیاز کمتر خواهد بود.

P / L تثبیت نشده (Unrealized P/L)

P / L تحقق نیافته، سود یا زیان (Profit / Loss) فعلی حساب است که حاصل جمع سود یا زیان در جریان معاملات باز شماست. مثال: اگر شما دو معامله باز داشته باشید که در لحظه یکی از آنها 120 دلار در سود و دیگری 50 دلار در ضرر باشد، P/L تثبیت نشده شما برابر با +70 دلار خواهد بود.

Locationتعریف عرضه کل

2020-12-2 · کالای استراتژیک یعنی چه؟ تعریف کالاهای استراتژیک و محصولات راهبردی چیست؟ انواع محصولات استراتژیک خاص و حساس در صنایع راهبردی در ایران و جهان چگونه تقسیم بندی می شوند؟ چگونه میتوان کالاها و محصولات استراتژیک را .

مفهوم EPS در بورس چیست؟

اما مفهوم EPS چیست و چه کاربردی دارد؟. سود هر واحد سهم یکی از مهمترین متغیرها در تعیین قیمت سهم است. همچنین یکی از مؤلفه‌های اصلی است که برای محاسبه قیمت به درآمد (P/E) استفاده می‌شود (E در P/E به EPS .

آیا فرهنگ ایران امروز چیزی برای عرضه به جهان .

2021-11-8 · آیا فرهنگ ایران امروز چیزی برای عرضه به جهان دارد؟. ایسنا/خوزستان عضو هیات علمی دانشگاه شهید چمران اهواز معتقد است که ما در یک قرن گذشته، صدها و شاید هزاران مولفه از کلیت فرهنگ غرب را گرفته .مارجین یا مارژین چیست؟

۲ میلیون و ۲۶۸ هزارتن کالای اساسی در بندر شهید .

2021-11-9 · بندرعباس- ایرنا- مدیرکل بنادر و دریانوردی هرمزگان با اشاره به رشد ۶۵ درصدی واردات انواع کالای اساسی در بندرشهید رجایی، گفت: از ابتدای فروردین امسال تا نیمه آبان ماه ۲ میلیون و ۲۶۸ هزار و۲۹ تن انواع کالای اساسی به وسیله .

عرضه کل چیست ؟ — عرضه کل در اقتصاد کلان — به .

به این ترتیب که در مرحله اول بخشی از سهام (۷۰ تا ۱۰۰ درصد کل سهام قابل عرضه به تشخیص بورس) که برای عرضه اولیه مشخص می‌شود، به سرمایه‌گذاران واجد شرایط یعنی صندوق‌های سرمایه‌گذاری از قبیل ETFها و صندوق‌های صدور و ابطال .

مفهوم و اندازه گیری درآمد

این تعریف از درآمد ملی دارای ابعاد و اجزاء مختلفی می باشد که اکنون به شرح آن ها می پردازیم. درآمد ملی ارزش مقدار تولید کل در دوره معینی از زمان که معمولاً یک سال است را نشان می دهد.

پول چیست ؟ — تاریخچه و عملکرد به زبان ساده .

در واقع، در تعریف M۳، تمام پول‌های قرار گرفته در تعریف M2 به علاوه سپرده‌های طولانی مدت . با جمع این ۳ دسته، به عرضه کل پول یا مجموع پول در یک اقتصاد، دست پیدا می‌کنیم.

مارجین یا مارژین چیست؟

1-تعریف مارژین یا مارجین چیست اصطلاح رایج در بازار که امروز به عنوان سود و یا حاشیه سود مطرح می شود .() از تفاوت بین قیمت خرید و فروش حاصل می شود و برای هر مشتری میتواند متفاوت تعریف شود.هدف از تعیین مارژین تعیین جذابیت .

عرضه فولاد در بورس را قبول نداریم – اتاق اصناف .

وی در پاسخ به سوالی پیرامون تاثیر طرح مجلس پیرامون عرضه کل زنجیره فولاد در بورس کالا بر بازار این اقلام گفت: برای قضاوت در مورد طرح ساماندهی بازار فولاد و انتقال همه زنجیره به بورس کالا باید عملکرد بورس را بررسی کنیم.

عرضه اولیه چیست؟ | ریچ شو

2020-12-5 · تعریف عرضه اولیه: شرکت‌های سهامی خاص که در نظر دارند یا قصد دارند وارد بازار بورس شوند بخشی مارجین یا مارژین چیست؟ از سهام خود را باید به . در صورتی که حجم کل سفارشات ثبت شده کمتر از تعداد کل سهام قابل .

عرضه اولیه ترکیبی چیست؟-راهبرد معاصر

قرار است در یک تغییر بزرگ عرضه اولیه ترکیبی در بورس تهران به زودی اجرا شود. در این مدل عرضه ثبت سفارش سهام عرضه شده در بورس در دومرحله انجام می‌شود. در ادامه به جزییات عرضه اولیه ترکیبی خواهیم پرداخت.

عرضه و تقاضا در بازار سهام چیست؟تاثیر عرضه و .

تعریف عرضه سهام "عرضه" به تعداد کل سهامدارانی که خواهان فروش سهام خود با هر قیمتی هستند اطلاق می شود. به عبارت دیگر زمانی که سهامداران تصمیم به فروش سهام خود دارند عرضه اتفاق می افتد و .

عرضه به «روش‌ ترکیبی»؛ روشی جدید در عرضه‌های .

به این ترتیب که در مرحله اول بخشی از سهام (۷۰ تا ۱۰۰ درصد کل سهام قابل عرضه به تشخیص بورس) که برای عرضه اولیه مشخص می‌شود، به سرمایه‌گذاران واجد شرایط یعنی صندوق‌های سرمایه‌گذاری از قبیل ETFها و صندوق‌های صدور و ابطال .

سهم ارزهای دیجیتال از کل عرضه پول جهان اکنون 2 .

از کل عرضه پول جهان اکنون 2 درصد متعلق به ارزهای دیجیتال است! . اکوسیستم رمز ارزها، دلفی دیجیتال به عرضه M2 پول دنیا، گسترده‌ترین تعریف از عرضه پول جهان، اشاره می‌کند.

شاخص کل بورس چیست؟ | آکادمی سرمایه‌گذاری

2021-11-12 · با تعریف قیمت پایانی ، تعریف نحوه محاسبه شاخص کل بیشتر روشن میشود. . (نحوه ارزشگذاری و تقسیم کل سهم عرضه شده به واحد سهام توسط شرکت بورس انجام میشود.)

عرضه و تقاضا در فارکس | استراتژی های پرایس اکشن .

تعریف عرضه و تقاضا اصطلاح عرضه به این معنی است که چه مقدار کالا یا خدمات با قیمت مشخص ارایه میشوند . تقاضا به این معنی است که چه مقدار از مصرف کنندگان مایل و قادر به خرید چه مقدار از آن کالا یا خدمات با قیمت مشخص هستند.

چین لینک ChainLink چیست؟ معرفی ارز دیجیتال LINK

عرضه کل ارز دیجیتال LINK به 1 میلیارد واحد محدود است، به این معنا که امکان تولید رمز ارزهای بیشتر چین لینک وجود نداشته و این امر خود باعث کم‌یابی و افزایش ارزش این ارز دیجیتال در بلند مدت می‌شود.

روزنامه خبر جنوب

2021-10-28 · رئیس سازمان حمایت مصرف کنند‌‌‌گان و تولید‌‌‌کنند‌‌‌گان از ابلاغ د‌‌‌ستورالعمل د‌‌‌رج قیمت تولید‌‌‌‌کنند‌‌‌ه بر روی کالاها د‌‌‌ر هفته جاری خبرد‌‌‌اد‌‌‌.عباس تابش از ابلاغ .

پول چیست ؟ — مارجین یا مارژین چیست؟ تاریخچه و عملکرد به زبان ساده .

2021-11-5 · بورس تهران هفته گذشته پس از تجربه دو نیمه کاملا متفاوت، سرانجام با ثبت رشد 3/ 0درصدی بار دیگر برای ورود به ابرکانال 4/ 1میلیون واحد آماده شد. ورود قیمت‌ سهام به مدار صعودی در حالی صورت می‌پذیرد که در حوزه ارزش معاملات، به .

تعریف حسابداری و تاریخچه آن

2021-11-5 · تعریف حسابداری: حسابداری یک سیستم است که در آن فرآیند جمعه آوری، طبقه بندی، ثبت، خلاصه کردن اطلاعات و تهیه گزارش های مالی و صورت های حسابداری در شکل ها و مدل های خاص انجام می گیرد تا افراد ذینفع درون سازمانی مثل مدیران .

فتح 87=اقتصاد خرد: توابع تقاضا

بسم الله الرحمن الرحیم ((خَلقَ کُل شَِی فَقَدرُه تقدیرا.اِنَّ الله سَریعُ الحِساب.خَلقَ الله سَبعَ سَماوات طِباقا)))) بسم الله الرحمن الرحیم منحنی تقاضا عَرضه عبارتست از جریان کالا - خدمات به بازار برای برآوردن تقاضا.

ماجرای شهر ارواح چینی چیست؟ | بورسان Bourseon

2021-10-21 · ماجرای شهر ارواح چینی چیست؟. مداخله دولت چین در بازار مسکن به شکل «فقط مسکن‌سازی در حومه» به جای حل مشکل «تامین خانه ارزان» یکسری «شهر ارواح» در اطراف کلان‌شهرها به وجود آورده است. معادل .

عرضه بنزین ۱۵۰۰ تومانی در ۲۲۰ جایگاه | کدام .

عرضه بنزین ۱۵۰۰ تومانی در ۲۲۰ جایگاه | کدام جایگاه‌ها در تهران بنزین ۱۵۰۰ تومانی عرضه می‌کنند سخنگوی وزارت نفت گفت: تاکنون در کل کشور ۲۲۰ جایگاه سوخت به سامانه هوشمند سوخت به شکل سهمیه ای وصل شده اند.

توضیحات مدیرکل بهزیستی آذربایجان شرقی درباره .

مدیرکل بهزیستی آذربایجان شرقی از پذیرش نوزاد رها شده در شیرخوارگاه بهزیستی استان خبر داد. دکتر فرگل صحاف در گفتگو با خبرنگاران با ارایه توضیحاتی در خصوص نوزاد رها شده در منطقه ولیعصر جنوبی، اظهار داشت: حدود ساعت ۵ صبح .

فتح 191 = اقتصاد کلان: منحنی های تقاضا و عرضه کل پویا

در تعریف منحنی عرضه بعضی عوامل مثل تعداد و اندازه بنگاه‌های تولیدی، فناوری تولید٬قیمت عوامل تولید و قیمت دیگر کالاهای مرتبط ثابت . تقاضای کل برای کالا و خدمات=عرضه کل کالاها و خدمات .

مقالات مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

برو به دکمه بالا