بهترین و مطمئن ترین کارگزاران

بازارگردانی در بورس چیست؟

صندوق سرمایه‌ گذاری اختصاصی بازارگردانی سهم آشنا یکم

صندوقهای سرمایه‌گذاری، نهادهای مالی تحت نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار هستند که به عنوان شخصیت حقوقی مستقل منحصرا توسط نهادهای مالی دارای مجوز سبدگردانی، تأسیس میگردند. این صندوقها با مدیریت افراد متخصص، بر پایه اساسنامه و امیدنامه خود فعالیت کرده و وجوهی را که سرمایه‌گذاران در اختیار آنها قرار میدهند در راستای ایجاد بازده مناسبتر در مقایسه با سایر فرصتهای سرمایه‌گذاری مشابه و به حداقل رساندن ریسک سرمایه‌گذاری، با توجه به ماهیت و در قالب ترکیب داراییهای قید شده در امیدنامه خود در سبد متنوعی از سهام، اوراق با درآمد ثابت و یا سپردههای بانکی با نرخ ترجیحی سرمایه‌گذاری مینمایند. از این رو به افرادی که بهتازگی قصد ورود به بازار سرمایه (بورس) را دارند توصیه میشود بهجای خرید و فروش مستقیم سهام شرکتها، از طریق سرمایه‌گذاری در این صندوقها که با مکانیزم صدور و ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری عمل میکنند، اقدام نمایند . با سرمایه‌گذاری در این صندوقها در حقیقت یک سبد سرمایه‌گذاری را تشکیل میدهید که این سبد به طور دایم تحت نظارت و مدیریت افراد متخصص و خبره است .

چند نوع صندوق سرمایه‌گذاری وجود دارد؟

صندوقهای سرمایه‌گذاری را بر مبناهای فاکتورهای متعددی میتوان طبقه‌بندی کرد. انواع صندوقهای سرمایه‌گذاری بر مبنای ترکیب دارایی‌ها که عبارتند از صندوقهای سرمایه‌گذاری در سهام (Mutual Funds)، صندوق‌های سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت (Fixed Income) و صندوقهای سرمایه‌گذاری مختلط. همچنین انواع صندوقهای سرمایه‌گذاری بر مبنای هدف عبارتند از صندوق‌های سرمایه‌گذاری جسورانه، نیکوکاری، اختصاصی بازارگردانی، زمین و ساختمان، کالایی، گواهی سپرده‌ها و… که در ایران همه انواع صندوقهای سرمایه‌گذاری ذکر شده در حال فعالیت میباشند. هم اکنون بیش از ۰۵ صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت فعال وجود دارد که ارزش تقریبی دارایی آنها به بیش از یکصد و سی هزار میلیارد تومان (در حدود ۰۵ % کل سپرده موجود در بانکها) رسیده است.

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی سهم آشنا یکم از کدام نوع صندوق هاست؟

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی سهم آشنا یکم از نوع صندوقهای سرمایه‌گذاری بازارگردانی است که وظیفه بازارگردانی سهام شرکتهای آسان پرداخت پرشین، ریل سیر کوثر، مهندسی نصیر ماشین، آسیاتک، شهداب ناب خراسان و گز سکه را طبق تعهدات مشخص شده در امید نامه صندوق انجام می دهد. در این نوع صندوقها، در بلندمدت، کمک شایانی برای دوری از نوسانات تند و تیز و شدیدی خواهد بود. هدف بازارگردان این است که همواره سهام را متعادل نگه دارد و صف خرید و فروش را از بین برده و قیمت سهام را به سوی ارزش ذاتی سوق دهد که این ارزش ذاتی بر مبنای تنظیم عایدات آتی سهام شرکت به دست میآید . بنابراین صندوق بازارگردانی از صفهای خرید و فروش بی مورد و معامله نشدن سهم در این مواقع جلوگیری و به روان شدن معاملات، افزایش نقدشوندگی و جلوگیری از دستکاری قیمت سهام به دست برخی سودجویان بازار کمک میکند.

چرا در صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی سهم آشنا یکم سرمایه‌گذاری کنیم؟

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی سهم آشنا یکم به شماره ثبت ۰۰۰۱۱ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار و هچنین تحت شماره ۳۵۹۰۱ و شناسه ملی ۰۳۵۵۱۰۵۵۱۳۱ در اداره ثبت شرکتها بازارگردانی در بورس چیست؟ در مهرماه سال ۰۱۹۶ با مدیریت کارگزاری سهم آشنا تأسیس گردیده است. از مزایای این صندوق میتوان به عدم پرداخت کارمزد صدور و ابطال و یا جریمه ناشی از ابطال زود هنگام به مدیر صندوق (ناشی از سیاستهای مدیر صندوق) اشاره نمود.

ارزش هر واحد صندوق‌ چگونه مشخص می‌شود؟

واحد سرمایه‌گذاری، کوچکترین جزء سرمایه صندوق است که قابلیت صدور و ابطال دارد و مشابه برگه سهم در شرکتهاست. ارزش بازارگردانی در بورس چیست؟ خالص داراییهای صندوق (NAV) تا ساعت ۰۳ روز کاری بعد، از تقسیم مابه التفاوت داراییها و بدهیهای صندوق بر تعداد کل واحدهای معتبر به دست آمده که این عدد مبنای صدور و ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق است. همچنین هر سهم مورد بازارگردانی به تنهایی نیز NAV صدور و ابطال جداگانه ای دارد که آن نیز تا ساعت ۰۳ روز کاری بعد محاسبه می‌شود که این عدد مبنای صدور و ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری آن سهم مورد بازارگردانی در صندوق است.

نحوه سرمایه‌گذاری در صندوق چگونه است؟

سرمایه‌گذاران محترم میتوانند با یکبار مراجعه حضوری به محل مدیر ثبت صندوق و همراه داشتن مدارک هویتی )جهت احراز هویت( اقدام به سرمایه‌گذاری نمایند. پس از واریز وجه به حساب بانکی صندوق، صدور واحدهای سرمایهگذاری بر مبنای NAV روز بعد برای یک سهم بازارگردانی خاص که سرمایه‌گذار درخواست آن را دارد، صورت میگیرد.

به منظور رفاه حال سرمایه‌گذاران محترم اقدامات لازم در حال پیگیری است که پس از یکبار مراجعه حضوری جهت احراز هویت، امکان صدور و یا ابطال واحدهای صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی سهم آشنا یکم از طریق تارنمای صندوق به آدرس www.ammf.ir برای سرمایه‌گذاران عزیز فراهم گردد تا با سهولت بیشتری نسبت صدور و ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری خود اقدام نمایند.

آیا محدودیتی برای حداقل یا حداکثر سرمایه‌گذاری در این صندوق وجود دارد؟

شما تنها با خرید ۱ واحد (به مبلغ اسمی ۱ میلیون ریال) میتوانید از سرمایه‌گذار صندوق شوید. در این صندوق سقفی برای سرمایه‌گذاری بازارگردانی در بورس چیست؟ برای اشخاص حقیقی یا حقوقی ندارد. صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی سهم آشنا یکم با مجوز سازمان بورس و اوراق بهادار بازارگردان سهام شرکتهای آسان پرداخت پرشین، ریل سیر کوثر، مهندسی نصیر ماشین، آسیاتک، شهداب ناب خراسان و گز سکه است.

بازارگردانی راهی برای خروج بورس از صف های خرید و فروش/ وظیفه بازارگردان‌ها چیست؟

یکی از روش های مرسوم در بازارهای مالی، داشتن بازارگردان برای شرکت های ناشر است. در ایران نیز از یک ماه پیش طبق قانون همه شرکت های بورسی باید یک بازارگردان داشته باشند.

بازارگردانی راهی برای خروج بورس از صف های خرید و فروش/ وظیفه بازارگردان‌ها چیست؟

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، در همه بازارها چه بازارهای مالی و چه بازارهای کالا، محصولات و خدمات مساله مهم وجود عرضه و تقاضا است. در شرایط غیرتعادلی و در برخی مواقع فشار عرضه و در برخی مواقع دیگر فشار تقاضا در این بازارها دیده می شود. در بازار سرمایه نیز فشار عرضه خود را به شکل صف های فروش و فشار تقاضا را می توان در صف های خرید مشاهده کرد.

مانند هر بازار دیگری، در بورس نیز، زمانی که فشار عرضه وجود دارد، بازار در رکود قرار می گیرد و زمانی که تقاضا افزایش می یابد، شاهد افزایش قیمت ها هستیم. همین مساله هم اکنون در اقتصاد کشور قابل مشاهده است. در بورس نیز به تبع اقتصاد کشور می توان چنین موضوعی را دید.

زمانی که یک سهم عرضه می شود و همه فروشنده می شوند، قیمت آن نماد کاهش می یابد و زمانی که تقاضا برای همان سهم افزایش می یابد، شاهد افزایش قیمت و تشکیل صف خرید برای آن هستیم. ممکن است افزایش قیمت ها هیچ ربطی به ارزش ذاتی آن نماد نداشته باشد. به عبارت دیگر، زمانی که سهمی در بازار به دلایل غیر اقتصادی دچار صف های خرید و فروش می شود، می توان گفت ارزش ذاتی سهم، ارزش بازار آن و سایر دلایلی که ارزنده بودن سهام را مشخص می کند، کارکرد خود را از دست داده و باید منتظر اتفاقات دیگری برای خروج سهم از قفل شدن در این صف ها باشیم.

وظیفه بازارگردان در بورس چیست؟

در چنین مواقعی، مارکت میکر یا بازارساز یا بازارگردان معنی پیدا می کند. از نظر قانونی، برای اینکه یک نماد دارای بازارگردان شود، شرکت ناشر سهم باید از زیرمجموعه های خود یک شرکت حقوقی را معرفی کند تا مساله عرضه و تقاضا و ایجاد تعادل در سهم را به عهده بگیرد.

کارکرد این بازارگران ها هم در صف های خرید خواهد بود و هم در صف های فروش. یعنی زمانی که نماد در صف خرید میلیونی قفل شده است، بازارگردان باید با عرضه معقول و منطقی سهم این صف خرید را کاهش داده و آن را به تعادل برساند. در صف فروش نیز با خرید سهم می تواند این صف را از بین برده و یا کاهش دهد تا سهم به تعادل برسد.

بازارگردان ها چه کمکی به بازار می کنند

این مساله باعث خواهد قیمت نماد پیرامون قیمت ذاتی و یا قیمتی که استراتژی ناشر در آن قیمت قرار دارد، نوسان کند. این نوع بازارگردانی چند مزیت دارد. اولین موردی که می توان دراین بازارگردانی در بورس چیست؟ بازارگردانی در بورس چیست؟ خصوص عنوان کرد، بالا رفتن قدرت نقدشوندگی سهم در همه شرایط است. زمانی که صف فروش شکل می گیرد، اصطلاحا نقدشوندگی سهم به شدت کاهش می یابد که این می تواند آینده سهم و بازارگردانی در بورس چیست؟ بازار را تهدید کند.

قدرت نقدشوندگی بالا می تواند نوعی آرامش به بازار و سرمایه گذاران تزریق کند. این مساله سبب خواهد شد ریسک افراد کاهش پیدا کند و افراد بیشتری با توان های مالی مختلف وارد بازار سرمایه شوند. به عبارت دیگر، زمانی که بازارگردان در یک نماد وجود داشته باشد، درجه نقدشوندگی سهم بالا رفته و می تواند هیجان را در بازار کنترل کند.

در گذشته گفته می شد، یک شرکت حقوقی از سهم حمایت می کند. این حمایت همان بازارگردان بوده است؛ ولی این مساله رسمی نبود. در حال حاضر طبق قانون همه نمادها باید بازارگردان معرفی کنند تا سهم دیگر مانند 3 ماه گذشته دچار قفل شدگی در صف فروش و اصلاح نشود.

به گرفته مسوولان سازمان بورس، در حال حاضر 50 درصد نمادها دارای بازارگردان هستند. ورود مجلس شورای اسلامی هم می تواند الزام حضور بازارگردان برای همه نمادها را قوی تر کند و وجهه قانونی آن را محکم تر کند.

بازارگردان علاوه بر داشتن منابع مالی باید توانایی تحلیلی نیز داشته باشد. زمان ورود و خروج از سهم باید علاوه بر هنگام تشکیل صف خرید یا فروش باید بر اساس حمایت ها و مقاومت ها نیز باشد. کسب سود از فرآیند بازارگردانی یکی از موضوعاتی است که در حال حاضر در ابهام قرار دارد. این مساله در صورتی که به درستی مدیریت نشود، می تواند در آینده نمادها را با مشکل مواجه کند.

کارشناسان معتقدند در شرایط فعلی نباید از بازارگردان توقع زیادی داشت. این پدیده جدید در بازار سرمایه باید رشد کند و آغاز این روند می تواند آینده بورس را تضمین کند. در حال حاضر، گام اول خوب بازارگردانی در بورس چیست؟ برداشته شده است و در سال های آینده هم این موضوع می تواند به بلوغ برسد.

اجباری شدن تاسیس صندوق بازارگردان برای شرکت های بورسی

حسن قالیباف رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار از اجباری شدن تاسیس صندوق بازارگردان برای شرکت های بورسی خبر داد.

جزئیات خبر

حسن قالیباف اصل در نشست هم اندیشی ایمیدرو و شرکت‌های معدنی با سازمان بورس و اوراق بهادار با بیان اینکه بازار سرمایه به جایی رسیده که نسبت به گذشته باید توجه بیشتری به آن شود، گفت: امسال مردم در بازار حضور خوبی داشتند و نقدینگی مناسبی به بازار وارد شده است. فرصت خوبی برای کشور است که از این بازار برای بخش‌های اقتصادی تأمین مالی شود.

در هیئت مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار، انتشار اوراق بدون ضامن را از طریق شرکت‌های رتبه بندی شده مصوب کردیم به این معنا که اگر شرکتی رتبه بالا کسب کند می‌تواند اوراق بدون ضامن منتشر کند.

شرکت فولاد مبارکه به عنوان نخستین شرکت توانست مجوز انتشار ۱۰ هزار میلیارد تومان اوراق بدون ضامن را از سازمان بورس دریافت کند. شرکت‌های معدنی هم می‌توانند از فرصت انتشار اوراق بدون ضامن استفاده کنند.

ایمیدرو از ۵۰ هزار میلیارد تومان در سال ۹۸ به ۹۰ هزار میلیارد تومان در سال جاری افزایش سرمایه داده است که اقدام خوبی است. سازمان بورس و اوراق بهادار نیز از درخواست افزایش سرمایه شرکت‌ها استقبال کرده و در این سازمان درخواست افزایش سرمایه شرکت‌های بورسی برای صدور مجوز حداکثر ۵ روز به طول می‌انجامد. مجلس نیز قانون افزایش سرمایه شرکت‌ها از محل سود سهام را تصویب کرده است که فرصت خوبی برای شرکت‌های بورسی است.

افزایش سرمایه شرکت‌ها با ۲۰ درصد از مالیات معاف است که پتانسیل بالایی برای افزایش سرمایه شرکت‌ها ایجاد کرده است.

جمع بندی ما این است که شرکت‌های حاضر در بازار سرمایه باید حداقل یک بازارگردان داشته باشند. نبود بازار گردان مؤثر سبب می‌شود تا بازار از دست شرکت‌ها خارج شود.

صندوق‌های بازارگردانی را قبلاً هم داشته ایم اما عدد مؤثری در این صندوق‌ ها وجود نداشت . مصوبه پنجشنبه گذشته شورای عالی بورس، به موضوع بازارگردانی در بازار سرمایه ضمانت اجرایی می‌دهد.

اصل هماهنگی صندوق ثبات بازار سرمایه و همچنین هماهنگی این موضوع که بازارگردان ها به خوبی بتوانند فعالیت کنند به بورس تهران واگذار شده است.

صندوق‌های بازارگردان از مالیات معاف هستند.

شرکت‌هایی که وارد بورس می‌شوند بر اساس مصوبه هیئت دولت اگر کمتر از ۲۵ درصد سهام شناور داشته باشند را نمی‌پذیریم گفت: ۱۰ تا ۱۵ درصد آن را در عرضه اولیه می‌فروشند و باقیمانده را به صندوق‌های بازارگردان می‌سپارند.

کار بازار گردان این است که عرضه و تقاضا را در سقف و کف می ‌گذارد و اگر بازار از تعادل خارج شود بازارگردان وارد بازار می‌شود.

امروز به بورس تهران نامه‌ای زدیم و آنها هم این بخشنامه را به ناشران و سهامداران عمده ابلاغ کرده اند که داشتن بازارگردان اجباری است. برداشت ما این است که این شرکت‌ها ۸۰ درصد ارزش بازار را در اختیار دارند و اگر روی این شرکت‌ها و سهامداران عمده ، بازارگردان داشته باشیم تا چند روز آینده اتفاق خوبی برای بازار سرمایه رخ می‌دهد. خروج بازار از تعادل به خاطر نبود بازارگردان است.

اگر قرار باشد دامنه نوسان افزایش یافت بازارگردان ها این پتانسیل را دارند تا مصوبه را اجرا کنند. نظر ما این است بازارگردانی در بورس چیست؟ که بازار باید پیوسته و آهسته رشد کند. از نشاط بازار به تأمین مالی پایدار از بورس کمک می‌ کند.

صندوق‌های بازارگردان می ‌توانند از این ابزار استفاده کرده که بدون خروج پول از بازار بتوانند اقدام به فروش سهام کنند.

در شورای عالی بورس همچنین موضوع انتشار سهام خزانه از سوی شرکت‌ها تصویب شد اما شرکت‌ها در این خصوص نگرانی‌هایی دارند. هر چند که در قانون رفع موانع تولید، سهام خزانه‌ای آمده است اما تاکنون از این ابزار استفاده نشده است.

در حال حاضر شرکت معدنی باما و فولاد مبارکه درخواست انتشار سهام خزانه کرده اند.

ما معتقدیم فعلاً بازارگردانی در بورس چیست؟ یک یا دو شرکت این سهام را منتشر کنند تا به صورت پایلوت منافع و مضرات آن بررسی شود. شاید به این نتیجه برسیم که سهام خزانه ابزار مناسبی نباشد.

سهام خزانه نوعی بازخرید سهام همان شرکت است که در بورس‌های دنیا رایج است. امیدواریم انتشار آن به تعادل یافتن بازار کمک کند.

در همین راستا به موجب اعلام معاون بازار فرابورس ایران تاسیس صندوق بازارگردان برای شرکت های فرابورس نیز اجباری شد .

بهترین انتخاب در این روزهای بورس چیست؟

حواشی و نارضایتی‌ها پیرامون پالایش یکم همچنان ادامه دارد؛ پس از صحبت‌های مجید عشقی درباره اهمیت وجود بازارگردان برای رسیدن بهای ETF ها به قیمت ذاتی خود، مجددا توجه فعالان بازار به این صندوق‌ها جلب شد.

به گزارش بیداربورس به اعتقاد بسیاری از فعالان بازار سرمایه، پالایش یکم در مقطعی عرضه شد که کلیت بازار در قیمتی بالاتر از ارزش ذاتی خود معامله می‌شد. در حال حاضر نیز پس از گذشت بیش از یک سال، سهامداران این صندوق در زیانی ۴۰درصدی به‌سر می‌برند. از طرفی هم برخی از کارشناسان معتقدند سرمایه‌گذاری در هلدینگ‌ها و شرکت‌های سرمایه‌گذاری با نسبت قیمت به nav زیر۶۰، در مقایسه با صندوق پالایش یکم مناسب‌تر باشد. اما با توجه به عرضه سهام پالایشگاه اراک در روزهای آتی انتظار می‌رود، نوساناتی مثبت پیرامون این صنعت شکل بگیرد.

مهرزاد منتظری، کارشناس و فعال بازار سرمایه در ابتدا به تشریح وضعیت بازار در مقطعی که پالایش یکم در آن عرضه شد پرداخته و گفت: صندوق پالایش یکم در مقطعی عرضه شد که کلیت بازار به علت حجمه‌ وارده بر آن، بالاتر از قیمت ذاتی معامله می‌شد. تبعا در آن شرایط پالایش یکم نیز بالاتر از ارزش ذاتی خریداری شد و منجر به ایجاد شرایطی شد که پس از گذشت بیش از یک سال، سهامداران این صندوق در زیانی ۴۰درصدی به‌سر می‌برند.

ماهیت پالایش یکم چگونه است؟

این کارشناس سازوکار صندوق‌ پالایش یکم را بررسی کرد و گفت: با توجه به اینکه «پالایش یکم» صندوقی غیرفعال است؛ زیرمجموعه‌های آن مورد معامله قرار نمی‌گیرد و بنابراین نمی‌توانند بازده مناسبی از بازار بگیرند.

وی افزود: تنها تعدادی سهام پتروشیمی در این صندوق وجود دارد که تغییرات قیمتی آنها در تابلوی معاملات، صندوق را متاثر می‌کند. بنابراین نمی‌توان، صندوق پالایش یکم را با صندوق‌های موجود در بازار مقایسه کرد.

به اعتقاد او، درمقایسه‌ای مناسب می‌توان پالایش یکم را با شرکت‌های سرمایه‌گذاری موجود در بازار مورد مقایسه قرار داد. اما باید این نکته را در نظر گرفت که شرکت‌های سرمایه‌گذاری موجود در بازار با نسبت قیمت به nav زیر۶۰ در حال معامله هستند و صنایع موجود در آنها نسبت به پالایش یکم متنوع‌تر است.

این تحلیلگر بازار با اشاره به شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی، متذکر شد: شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی، از نظر نوع مدیریت مانند پالایش یکم، صندوقی غیرفعال بوده اما نسبت قیمت به nav آنها کمتر از ۵۰ بوده و سبد دارایی متنوع تری دارند. به همین خاطر در بازار کنونی با وجود اینکه نسبت قیمت به nav پالایش یکم کمتر از ۸۰ است، ولی باز هم نسبت به سایر گزینه‌های موجود در بازار قیمتی بالاتر از ارزش ذاتی‌اش دارد. بنابراین برای سرمایه‌گذاری در بازار، انتخاب‌های مناسب‌تری نسبت به پالایش یکم برای سرمایه‌گذاران وجود دارد.

وی ادامه داد: به‌نظر می‌رسد، مکانیزمی که بازارگردان می‌تواند برای صندوق پالایش یکم فعال شود مشخص نیست. با توجه به غیرفعال بودن این صندوق، بازارگردانی به شکل سنتی را نمی‌توان در پالایش یکم متصور شد. احتمالا بازارگردانی در این صندوق به سمت مدل‌هایی خواهد رفت که دولت با کنار گذاشتن مبالغ مشخص، بازارگردانی کند. اما این مدل کارآمد نخواهد بود. زیرا با کوچک‌ترین نوسان بازار این مبلغ تمام خواهد شد.

چشم‌انداز صنعت پالایشگاهی

منتظری افزود: به نظر می‌رسد با توجه به شرایط فعلی اقتصاد، سهام موجود در صنعت پالایشگاهی در قیمت‌های ارزنده‌ای قرار دارند. به عبارت دیگر می‌توان گفت، نمادها نزدیک به ارزش ذاتی خود معامله می‌شوند. همچنین انتظار می‌رود صنعت پالایشگاهی با روند بازار همراه شود. به‌طوری‌که اگر کلیت بازار با رشد همراه شود، پالایشگاهی‌ها نیز در همین روند قرار می‌گیرند و بالعکس.

وی در پایان با اشاره به عرضه سهام پالایشگاه اراک خاطرنشان کرد: در روزهای آتی، سهام پالایشگاه اراک عرضه خواهد شد. احتمالا در نزدیکی این عرضه، نوسانات و رشدی جدای از روند بازار برای این صنعت رقم خواهد خورد.

تغییر دامنه مظنه بازارگردان از ۳ به ۴ درصد

بازارگردان‌ها برای استفاده از ظرفیت موجود در تبصره یک ماده ۱۵ دستورالعمل فعالیت بازارگردانی می‌توانند درخواست خود را در صفحه‌ای که به همین منظور در سامانه فراسا طراحی شده است، ثبت کنند.

به گزارش نبض بورس و به نقل از فرابورس، مدیرعامل فرابورس از فراهم شدن امکان تغییر دامنه مظنه در خصوص نمادهای معاملاتی مندرج در بازارهای اول و دوم این شرکت به ۴ درصد خبر داد و گفت: بازارگردانی که حداقل شش ماه از مدت فعالیتش سپری شده می‌تواند در صورت تمایل درخواست خود را مبنی بر تغییر دامنه مظنه به ۴ درصد به معاونت نظارت بازار ارسال کند.

میثم فدایی در تشریح برخی از مواد دستوالعمل فعالیت بازارگردانی از جمله ظرفیت موجود در تبصره یک ماده ۱۵ این دستورالعمل گفت: بر اساس این تبصره در شرایطی که تمامی منابع بازارگردان در شرف تبدیل به وجه نقد یا سهام باشد، بازارگردان می‌تواند به فرابورس درخواست دهد تا به مدت حداکثر ۱۰ روز کاری، حداقل با نیمی از تعهدات خود شامل حداقل معاملات روزانه و حداقل سفارش انباشته، فعالیت بازارگردانی را انجام دهد.

او درباره نحوه استفاده از این ظرفیت عنوان کرد: او با اشاره به اینکه بازارگردان‌ها پس از ثبت درخواست و موافقت فرابورس مهلت ۱۰ روزه برای انجام فعالیت بازارگردانی با نیمی از تعهدات خواهند داشت، توضیح داد: ظرف این مدت بازارگردان فرصت دارد تا برای تامین منابع اقدام کند به این معنی که با تأمین کننده دارایی یا نقدینگی برای تجدید منابع مذاکره یا سرمایه‌گذار جدید انتخاب کند.

مدیرعامل فرابورس ایران در توضیح چگونگی ثبت درخواست در سامانه فراسا گفت: صندوق‌های سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی و همچنین شرکت‌های تامین سرمایه که بازارگردانی نمادهای معاملاتی پذیرش یا درج شده در بازارهای فرابورس را بر عهده دارند می‌توانند از طریق داشبورد طراحی شده در سامانه فراسا با عنوان «تبصره یک ماده ۱۵ دستورالعمل فعالیت بازارگردانی» درخواست خود را به همراه مستنداتی مبنی بر اینکه تمامی منابع بازارگردان در شرف تبدیل به وجه نقد یا سهام است، ثبت کنند.

به گفته فدایی، فرابورس ایران نیز پس از بررسی درخواست و مستندات ارائه شده، مراتب موافقت یا عدم موافقت خود را از طریق همین سامانه به بازارگردان اعلام خواهد کرد.

مدیرعامل فرابورس همچنین از فراهم شدن امکان تغییر دامنه مظنه در خصوص نمادهای معاملاتی مندرج در بازارهای اول و دوم این شرکت به ۴ درصد خبر بازارگردانی در بورس چیست؟ داد و گفت: بازارگردانی که حداقل شش ماه از مدت فعالیتش سپری شده می‌تواند در صورت تمایل درخواست خود را مبنی بر تغییر دامنه مظنه به ۴ درصد به معاونت نظارت بازار ارسال کند.

مقالات مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

برو به دکمه بالا