فارکس فکتوری

سیگنال هوشمند تضمینی

سیگنال تضمینی

آنتن های هوشمند

ارتباطات ماهواره ای از طریق آنتن های عادی دریافت و ارسال (send&receive) یكی از نمونه های برجسته و بسیار كارا در این زمینه است كه استفاده موفقیت آمیز از آن اكنون معمول گشته است. با این حال تكنیك های پیشرفته تری نیز در راه هستند كه از آن جمله است به كارگیری آنتن های هوشمند در گستره ارتباطات مخابراتی و به خصوص انتقال داده ها. اما آنتن هوشمند چیست و چه كاربردی دارد و گذشته از آن، آیا به راستی «آنتن» می تواند «هوشمند»باشد؟
برای اینكه نسبت به سیستم آنتن هوشمند یك دید اولیه پیدا كنید، چشمانتان را ببندید و سعی كنید در حالی كه یكی از دوستانتان در اطراف اتاق حركت می كند با او صحبت كنید. درمی یابید كه می توانید محل وی را (یا چند نفر را) بدون دیدنشان در اتاق تشخیص دهید. مهمترین علت آن عبارت است از آنكه: صدای شخصی را كه صحبت می كند از طریق دو گوشتان، كه سنسورهای صدای شما محسوب می شوند، می شنوید. صدا در دو زمان مختلف به گوش شما می رسد. مغز شما كه یك پردازشگر سیگنال حرفه ای است، محاسبات زیادی را انجام می دهد تا همبستگی اطلاعات را با هم پیدا كرده و محل شخص صحبت كننده را پیدا نماید. مغز شما همچنین توان سیگنال صدای دریافتی از دو گوش را با هم جمع می كند. بنابراین صدا را در جهت مربوطه بلندتر از صداهای دیگر دریافت خواهید كرد. سیستم های آنتن تطبیقی هم همین كار را انجام می دهند، كه در آن به جای گوش از آنتن استفاده شده است. ولی فرق این دو در آن است كه آنتن ها، دستگاه هایی دوطرفه هستند و می توانند سیگنالی را در همان جهت كه سیگنال اول دریافت كرده اند بفرستند. بنابراین با استفاده از «چند» آنتن می توان سیگنال هوشمند تضمینی سیگنال را «چند» بار قوی تر دریافت و ارسال كرد.
نكته بعدی اینكه اگر چند نفر با هم صحبت كنند، مغز شما می تواند تداخل را حذف كرده و در یك زمان خاص روی یك مكالمه خاص تمركز كند. سیستم های ارائه تطبیقی پیشرفته هم می توانند بین سیگنال مورد نظر و سیگنال های ناخواسته تفاوت قائل شوند.
اكنون به تعریف آنتن هوشمند نزدیك می شویم: یك سیستم آنتن هوشمند از چند المان با قابلیت پردازش سیگنال استفاده می كند تا تشعشع و یا دریافت را در پاسخ به محیطی كه سیگنال در آن وجود دارد بهینه نماید.
• نقش آنتن در یك سیستم مخابراتی
آنتن در سیستم های مخابراتی بیشتر از تمام بخش های دیگر از معرض دید دور مانده است. آنتن دریچه ای است كه انرژی فركانسی رادیویی را از فرستنده به دنیای خارج و از دنیای خارج به گیرنده كوپل می كند. روشی كه طی آن انرژی به فضای اطراف توزیع و از آن دریافت می شود اثری بسیار جدی روی استفاده موثر از طیف، برقراری شبكه های جدید و كیفیت سرویس ایجاد شده از این شبكه ها دارد. به طور كلی دو نوع آنتن داریم: آنتن همه جهتی و آنتن یك جهتی.
• آنتن های همه جهتی
از روزهای اولی كه ارتباط بدون سیم شروع شد، از آنتن همه جهتی استفاده می شد كه این آنتن در همه جهات سیگنال را به خوبی دریافت و منتشر می كند. الگوی این آنتن همه جهتی شبیه به قطرات آب است كه پس از برخورد یك جسم به آب، از سطح آب خارج می شوند. در این نوع آنتن به علت این كه اطلاعاتی از محل قرار گرفتن كاربرها در دست نیست، سیگنال پراكنده می شود و تنها درصد كوچكی از سیگنال به هر كاربر می رسد.
با وجود این محدودیت روش های همه جهتی سعی می كنند این مشكل را با زیاد كردن توان تشعشعی سیگنال های ارسال شده رفع نمایند. در صورت وجود چند كاربر (یا چند منبع تداخل) مشكلات زیادی ایجاد می شود زیرا سیگنال هایی كه به كاربر مورد نظر نرسند برای كاربران دیگر كه به عنوان مثال در سیستم سلولی در سلول مجاور قرار دارند، تداخل ایجاد می كنند. روش های همه جهتی راندمان طیف را كم كرده و استفاده مجدد از فركانس را محدود می كنند. این محدودیت ها باعث می شود كه طراحان شبكه دائماً مجبور به اصلاح شبكه با هزینه های گران باشند. در سال های اخیر محدودیت های تكنولوژی در مورد كیفیت، ظرفیت و پوشش سیستم های بی سیم باعث ایجاد تغییرات در طراحی و قوانین آنتن در سیستم های بی سیم شده است.
• آنتن سیگنال هوشمند تضمینی های یك جهتی
یك تك آنتن نیز می تواند طوری ساخته شود كه در جهات مورد نظر دریافت و ارسال مشخصی داشته باشد. با رشد روزافزون سایت های فرستنده، امروزه بسیاری از سایت ها بخش های مشخصی را به عنوان سلول برای خود انتخاب می كنند. یك ناحیه با شعاع ۳۶۰ درجه به ۳ زیر ناحیه ۱۲۰ درجه تقسیم و هر یك توسط یك روش انتشاری پوشش داده می شود.
آنتن های هر بخش در یك محدوده مشخص «گین» بیشتری را نسبت به یك آنتن همه جهتی ایجاد می كنند. منظور از گین بهره خود آنتن است و این به بهره های پردازشی كه در سیستم های آنتن هوشمند وجود دارد مربوط نمی شود. با اینكه آنتن های قرار داده شده در هر بخش استفاده از كانال را چند برابر می كنند، ولی كماكان مشكل تداخل بین كانال ها را همانند آنتن های همه جهتی دارند.
• سیستم آنتن هوشمند
در حقیقت، آنتن ها هوشمند نیستند بلكه سیستم آنتن ها هوشمند هستند. عموماً هنگامی كه این سیستم ها در كنار یك ایستگاه پایه قرار می گیرند، آنتن هوشمند از یك ارائه آنتنی با قابلیت پردازش سیگنال دیجیتال برای ارسال و دریافت سیگنال به صورت حساس و تطبیقی استفاده می كند. به عبارت دیگر، چنین سیستمی می تواند به صورت اتوماتیك جهت الگو تشعشعی را در پاسخ به محیط سیگنال تغییر دهد. این مسئله به طرز شگفت انگیزی مشخصه سیستم بی سیم را بهبود می بخشد.
• علت هوشمندی این نوع آنتن ها
در مكان هایی كه تعداد كاربر، تداخل و پیچیدگی انتشار زیاد می شود، به سیستم های آنتن هوشمند نیاز خواهد بود. هوشمندی سیستم ها به امكانات آنها برای پردازش سیگنال دیجیتال برمی گردد. مانند اكثر پیشرفت های مدرنی كه در صنایع الكترونیك امروزی صورت گرفته است، فرمت دیجیتال از جهت دقت و انعطاف پذیری كاركرد چند مزیت دارد. سیستم های آنتن هوشمند سیگنال های آنالوگ (نظیر صوت) را گرفته و به سیگنال های دیجیتال تبدیل و برای ارسال مدوله می كنند و در سمت دیگر دوباره آن را به سیگنال آنالوگ تبدیل می نمایند. در سیستم های آنتن هوشمند این قابلیت پردازش سیگنال با تكنیك های پیشرفته (الگوریتم ها) تركیب شده و برای اداره وضعیت های پیچیده استفاده می شوند.
• اهداف و مزایای یك سیستم آنتن هوشمند
دو هدف سیستم آنتن هوشمند، افزایش كیفیت سیگنال سیستم های رادیویی و افزایش ظرفیت از طریق افزایش استفاده مجدد از فركانس صورت می گیرد. گین سیگنال، ورودی چند آنتن با هم تركیب می شود تا توان موجود برای برقراری سطح پوشش مورد نظر بهینه شود.
متمركز كردن انرژی فرستاده شده به سمت سلول، محدوده سرویس دهی و پوشش ایستگاه پایه را افزایش می دهد. مصرف توان كمتر عمر باتری را بیشتر كرده و تلفن همراه را كوچك تر و سبك تر می كنند. مقاومت در برابر تداخل و نسبت سیگنال به تداخل را افزایش می دهند. هزینه كمتر برای تقویت كننده، مصرف توان و قابلیت اطمینان بیشتری را ایجاد خواهد كرد.
• كاربرد تكنولوژی آنتن هوشمند
تكنولوژی آنتن هوشمند می تواند به نحو موثری عملكرد سیستم بی سیم را بهبود بخشد و از نظر اقتصادی نیز بسیار به صرفه است. این سیگنال هوشمند تضمینی تكنولوژی كاربران كامپیوترها، سیستم های سلولی و شبكه های حلقه محلی بی سیم را قادر می سازد كه كیفیت سیگنال، ظرفیت سیستم و پوشش را بسیار بالا ببرند. كاربران معمولاً در زمان های مختلف، به درصدهای مختلفی از كیفیت، ظرفیت و پوشش نیاز دارند. در اصل سیستم هایی كه از نظر ساختار به راحتی قابل تغییر باشند، در دراز مدت بهترین و به صرفه ترین راه حل ها محسوب می شوند.
سیستم های آنتن هوشمند با اندكی تغییر، در تمام استانداردها و پروتكل های بی سیم قابل اعمال هستند.
قابلیت انعطاف آنتن هوشمند تطبیقی اجازه خلق محصولات و خدمات بسیار سطح بالایی را می دهد. آنتن های تطبیقی هوشمند به هیچ نوع مدولاسیون یا پروتكل برقراری ارتباط هوایی محدود نیستند. این سیستم ها با تمام روش های مدولاسیون فعلی سازگار هستند. احتمالاً طیف بسیار وسیعی از سیستم های ارتباطی بدون سیم از مزایای پردازش مكانی برخوردار می شوند، مثلاً سیستم های سلولی با قابلیت تحرك بالا، سیستم های سلولی با قابلیت تحرك كم، كاربردهای حلقه محلی بدون سیم، مخابرات ماهوراه ای و Lan های بدون سیم و به ویژه اینترنت بی سیم برای كامپیوترهای قابل حمل. باور بسیاری براین است كه پردازش مكانی، جای تمام روش های موجود برای سیستم های بی سیم را خواهد گرفت.

افزایش استفاده از قرارداد هوشمند

بر اساس گزارشات سرویس ردیابی WhaleStats، اتریوم، آوه (AAVE)، YFI و سایر بلاک ‌چین ‌ها با افزایش شدید و ۱۰۰ درصدی استفاده از انواع قرارداد هوشمند مواجه شده ‌اند.

استفاده عمومی از شبکه شامل تعاملات انواع قرارداد هوشمند، تعداد تراکنش‌ ها و تعداد آدرس سیگنال هوشمند تضمینی ‌های فعال است. این عوامل اغلب نشان ‌دهنده سلامتی اساسی یک ارز دیجیتال یا یک شبکه به عنوان یک کل است.

بسیاری از تعاملات با این شبکه تأثیر بلندمدت مثبتی بر رشد آینده آن دارد. زیرا کارمزدهای بیشتری به استخراج ‌کنندگان پرداخت می‌ شود، تراکنش‌ های بیشتری انجام می ‌شود، و شبکه تعاملات بیشتری از کانال‌ های رسانه‌های اجتماعی و معیارهای زنجیره دریافت می ‌کند.

استفاده از اتریوم، آوه AAVE و YFI در حال افزایش است

یکی از «پرطرفدارترین» ارزهای دیجیتال از نظر استفاده، رمزارز سالون فاینانس است. این ارز دیجیتال در ۲۴ ساعت گذشته ۱۳۹ درصد افزایش استفاده داشته است. دومین ارز دیجیتال بزرگ در بازار، اتریوم نیز با رشد ۱۰۰ درصدی استفاده در چند ساعت گذشته در صدر قرار گرفت.

افزایش تعداد تعاملات بین شبکه‌ ها و نهنگ‌ ها به احتمال زیاد به افزایش نوسانات در شبکه‌ های مرتبط با دیفای DeFi پس از خروج آندره کرونژه و چند توسعه‌ دهنده دیگر از این فضا مرتبط است.

توکن ‌هایی مانند FTM همچنین افزایشی را در تعداد کل تعاملات با انواع قرارداد هوشمند نشان دادند.. قیمت توکن هنوز نسبت به بازار مثبت است و پس ‌زمینه زنجیره ‌ای واکنشی نشان نداده است.

اتریوم و YFI نیز در یک روند نزولی شدید باقی می‌مانند. این ارزهای دیجتیال بخش عمده‌ ای از ارزش خود را در ماه‌ های اخیر به دلیل ریسک‌ پذیری در بازارهای ارز دیجیتال و مالی از دست داده‌اند. اتریوم با ۱.۶ درصد افزایش در ۲۶۵۸ دلار معامله می شود. در حالی که YFI به طور مداوم در حال کاهش است و به ۱۹۰۰۰ سیگنال هوشمند تضمینی دلار می رسد.

همراه بورس - تنظیم نوتیف بورسی

mahmood
★ ★ ★ ★ ★ ١٥ خرداد ١٤٠١

با سلام و احترام میخواهم بپرسم چه تضمینی برا ثبت اطلاعات در سیستم وجود دارد ممنون میشم راهنمایی بفرمایید

۰ ۰

من میخام حق تقدم فرزندم که زیر ۱۸ساله و شماره همراه هم به نامش نیست و شماره همراه خودم رو توی سجام دادم ،الان وقتی میخام سهام من رو فعال کنم، ایراد عدم مطابقت شماره همراه و کد ملی میده. لطفا بررسی کنید مشکل حل بشه. در ضمن سایت شما سیگنال هوشمند تضمینی نماد اعتماد الکترونیکی و پلیس فتا فعال نیست. ما چطور مطمئن بشیم مدارکمون جای امنی ارسال میشه؟

۳ ۰

ایرانسل علی
☆ ☆ ☆ ★ ★ ٢٣ اردیبهشت ١٤٠١

این سه ستاره دادیم چون برنامه با این وضع اقتصادی مردم پول خرید اشتزاک ندارن ودومی مورد هم آپدیت برنامه به موقع و امنیت برنامه بیشتر از همچی اولیت و قابلیت برنامه بیشتر شود و رسیدگی ایمیلهایی که داده میشه و اجرای آن یه ستاره کم میکنم که بخش ایمیلتونو جواب بدید رسیدگی کنید

۰ ۰

دیگران نصب کرده‌اند

بورس سنج (گفتگو,تحلیل و دیدبان)

متابورس (تحلیل، سیگنال، آموزش)

دستیار هوشمند بورس شما

بورس باز |سیگنال و راهکار جامع بورس

سودتو چند برابر کن

تلبورس - تحلیل حرفه‌ای بورس

بورس و تحلیل سهام

سیگنال ویژه بورس

سهام خودت رازیرنظربگیر

بورس نسخه رایگان

آموزش (کامل) بورس

بورس یار آزمایشی

تحلیل گر بورس شوید

تحلیل گران بورس

بورس و سرمایه‌گذاری آنلاین

ابزار تکنیکال و آموزش

بیت‌پین: بازار بیت‌کوین و رمزارز

بازار ارز دیجیتال

فینیکس | بازار ارزهای دیجیتال

بازار ارزهای دیجیتال

کیان دیجیتال | سرمایه‌گذاری آنلاین

سود روزشمار بگیر

بلوط | پس‌انداز و سرمایه گذاری

خرید و فروش بیت کوین : بیت 24

استور اندرویدی مایکت: با خیال راحت بر روی گوشی هوشمند اندرویدی خود برنامه یا بازی نصب کنید

از بازی و سرگرمی تا آموزش و پرداخت. دانلود جدیدترین بازی‌های اندروید و بهترین نرم‌ افزارهای اندروید با لینک مستقیم، رایگان، با نصب خودکار دیتا، تست شده و امن، با ترافیک نیم‌بها را به آسانی از مایکت انجام دهید. اولین نفر در به‌روز رسانی اپلیکیشن‌ها باشید.

وب سایت های مفید

وب سایت های مفید در مور آموزش بورس و اندیکاتورهای متاتریدر و وب سایت های تضمینی فروش محصولات گیاهی

وب سایت های مفید در مور آموزش بورس و اندیکاتورهای متاتریدر و وب سایت های تضمینی فروش محصولات گیاهی

گیاهان

اندیکاتور

موفقیت در بورس

اندیکاتورهای رایگان متاتریدر

آموزش بورس

فیلترنویسی بورس

طب سنتی

کسب درآمد

آموزش بورس

دانلود اندیکاتور تحلیل هوشمند بورس

دانلود رایگان اندیکاتور متاتریدر

تحلیل بورس با اندیکاتور

بهترین اندیکاتور متاتریدر

برترین اندیکاتور متاتریدر

آموزش طب سنتی

دانلود کتاب های بورسی

بهترین اندیکاتورهای متاتریدر

اندیکاتور سیگنال ده

اندیکاتور تشخیص روند

دانلود تمپلت

اندیکاتورهای هشدار دهنده

اندیکاتور خرید و فروش

فروشگاه اینترنتی محصولات گیاهی

فروشگاه اینترنتی محصولات طب سنتی

فروشگاه اینترنتی طب سنتی

سایت محصولات گیاهی

بهترین محصولات گیاهی

انواع طب سنتی

نرم افزار سیگنال هوشمند تضمینی نوسان گیری بورس

نرم افزار تحلیل تکنیکال اتوماتیک

نرم افزار بورس تهران

وضعیت بورس

جزوات بورس

ثبت نام در بورس

اخبار بورس

همکاری در فروش

مشارکت در فروش

فروش محصولات خانگی

۱ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «سیگنال یاب» ثبت شده است

وب سایت بورسی اندیکاتورهای هوشمند متاتریدر

دانلود دسته: اندیکاتورهای تحلیلی و کمکی

اولین اندیکاتور ‍‍پیش بینی روند برای متاتریدر۵

هدیه خرید این محصول تخفیف ویژه ده درصدی برای سایر محصولات
کد تخفیف: pish10

اندیکاتور کانال حمایت و مقاومت و سیگنال های کانال

اندیکاتور حمایت و مقاومت برای متاتریدر از مهم ترین اندیکاتورهای تحلیلی بشمار می رود. اندیکاتور ترسیم خودکار کانال حمایت و مقاومت بطور هوشمند با یک کلیک هم کانال حمایت و مقاومت را ترسیم می نماید و هم سیگنال های خرید و فروش را مشخص می سازد. کانال قیمتی و ترسیم صحیح نقاط حمایت و مقاومت اطلاعت بیشتر دربارهاندیکاتور کانال حمایت و مقاومت و سیگنال های کانال […]

اندیکاتور هوشمند ترسیم روند مناسب ورود و خروج به سهم

اندیکاتور هوشمند ترسیم روند مناسب ورود و خروج به سهم بر خلاف اندیکاتورهای رایگان و غیر رایگانی بسیاری برای تشخیص روند وجود دارد متناسب با بورس ایران ارایه شده باشد. این اندیکاتور بر اساس داده های بدنه شاخص را محاسبه و نمودار روند را بر روی پنجره قیمت نمایش می دهد. از ویژگی های مهم اطلاعت بیشتر دربارهاندیکاتور هوشمند ترسیم روند مناسب ورود و خروج به سهم […]

اندیکاتور هشدار تغییر روند با میانگین ها

اندیکاتور هشدار تغییر روند با میانگین ها شما را در یک نگاه برای تغییر روند یاری می نماید و اندیکاتور انواع میانگین ها نیز بصورت پیشفرض در نرم افزار مفید تریدر وجود دارند . اندیکاتوری که ارایه شده است قبلا بصورت ترکیبی در سیستم اراد ۱ بکار رفته بود که سیستم اراد یک بدلیل اشتراک اطلاعت بیشتر دربارهاندیکاتور هشدار تغییر روند با میانگین ها […]

همه اندیکاتورها و سیستم های غیر رایگان سایت با تخفیف ۸۵درصدی بمدت محدود

فروش کلیه اندیکاتورها و سیستم های غیر رایگان سایت بمدت محدوده با تخفیفی بالای ۸۵درصدی شامل سیستم ها و اندیکاتورهای متاتریدر شما را از هر گونه آموزش تکنیکال و خرید پیشنهاد سیگنال بی نیاز می کنند. سیستم ها و اندیکاتورهای متاتریدر اراد تریدرت ۴ این سیستمی بسیار کامل بوده که با استفاده از اندیکاتورهای کلی اطلاعت بیشتر دربارههمه اندیکاتورها و سیستم های غیر رایگان سایت با تخفیف ۸۵درصدی بمدت محدود […]

اندیکاتور رسم خودکاربازگشت و بادبزن فیبوناچی+ رسم روند

اندیکاتور رسم خودکاربازگشت و بادبزن فیبوناچی+ رسم روند با یک کلیک کلیه خطوط فیبوناچی را برای شما بصورت خودکار ترسیم می کند. فیبوناچی دانشمندی ایتالیایی است که با دقت در پدیده‌های طبیعت و با دید آماری به نحوه شکل‌گیری و تکرار آنها به کشف خارق‌العاده‌ای دست پیدا کرد. وی دریافت که در آفرینش و خلقت نوعی اطلاعت بیشتر دربارهاندیکاتور رسم خودکاربازگشت و بادبزن فیبوناچی+ رسم روند […]

اندیکاتور تشخیص هوشمند حمایت ها و مقاومت

دانلود اندیکاتور حمایت و مقاومت متاتریدر از پر طرفدارترین دانلودهای در میان اندیکاتورها می باشد اندیکاتور تشخیص هوشمند حمایت ها و مقاومت با ترسیم ۶ خط خط و مقاومت ها را بطور دقیق ترسیم می نماید توجه: اگر سیستم اراد۴ را قبلا خریداری نموده اید چون این اندیکاتور در ان سیستم استفاده شده است نیازی اطلاعت بیشتر دربارهاندیکاتور تشخیص هوشمند حمایت ها و مقاومت […]

تحلیل بازار بر اساس اندیکاتور adx

تحلیل بازار بر اساس اندیکاتور adx یکی از روش های مهم تحلیل تکنیکال می باشد شاخص هدایتی میانگین (ADX) یک اندیکاتور تحلیل تکنیکی است که توسط ولز ویلدر (Welles Wilder) توسعه داده شد. این اندیکاتور بوسیلۀ مقایسۀ اختلاف بین دو کف با دو سقف، قدرت روند را تخمین می زند و حرکات احتمالی قیمتی بیشتر اطلاعت بیشتر درباره تحلیل بازار بر اساس اندیکاتور adx […]

اندیکاتور اعلام حمایت ها و مقاومت های مهم

اندیکاتوراعلام حمایت ها و مقاومت های مهم سهم کاربر را از بکارگیری دهها اندیکاتور جهت برآورد حمایت ها و مقاومت های سهم بی نیاز می کند توجه: اگر سیستم اراد۴ را قبلا خریداری نموده اید چون این اندیکاتور در ان سیستم استفاده شده است نیازی بخرید مجزای آن نمی باشد می توانید بجای ان دیگر اطلاعت بیشتر دربارهاندیکاتور اعلام حمایت ها و مقاومت های مهم […]

سیگنال تضمینی

سیگنال تضمینی

سیگنال تضمینی

انتخاب برگه

شرایط و نحوه تضمین سیگنال فوق العاده تضمیمنی با 50 % سود

سیگنال های فوق العاده حاصل برسیهای تخصصی گروه بورسیران ( اقتصادی، بنیادی، تکنیکال، سوابق معاملاتی و شرایط تکنیکال شاخص گروه، و شرکت ، بویژه روانشاسی بازار و معاملات سهم ) با در نظر داشتن بازه معاملاتی می باشد. سیگنالهای فوق العاده با شروط ( شروط و تعهدات بورسیران ) و تضمین کسب حداقل 50 % رشد طی 30 روز متوالی بازار ارائه می گردد. در صورت عدم کسب حداقل 50 % رشد ( بهر دلیل ) ، وجه دریافتی ظرف مدت یک ساعت بطور کامل عودت میگردد.

یاد آوری مهم ،

درست بودن یک تحلیل و سیگنال، الزاما ربطی به نتیجه معاملات سهم در بازار ندارد، بویژه در بازاهای هیجانی !

سیگنال تضمینی

چارجوب و معیارهای تحلیل و ارائه سیگنال سهم، اصول علمی و فنی مرتبط به خود را دارد، در حالیکه نتیجه معاملات یک سهم، برابر مجموع برآیند نگرش و رفتار معامله گران بازار، با توجه به برداشت و انتظارات خود از محیط داخل و خارج بازار بورس می باشد !

مشاوره قبل از خرید ( 10 صبح تا 12 شب )

09123573940 و یا آی دی @mahmoodshokraneh

کلیه محتوا و مطالب سایت، برداشت، نظر و تحلیل شخصی و غیر تعهدآور است بدینوسیله ضمن سلب مسئولیت ، اعلام میدارد مسئولیت هرنوع تصمیم گیری و اقدام و سود و زیان در بازار سرمایه با شخص معامله گر می باشد. خرید و پرداخت هزینه خدمات درخواستی به منزله مطالعه و پذیرش کامل این اعلام می باشد.

تعرفه سیگنالهای فوق العاده، با توجه به بازه زمانی ( روزانه، ماهانه ) و تعداد سیگنالها، تعداد بروزرسانی و نحوه ضمانت آن به شرح زیر می باشد :

توضیج مهم : سیگنالهای فوق العاده، به دو صورت تضمینی و غیر تضمینی ارائه می شود. کلیه سیگنالها بروزرسانیها و پشتیبانی مربوطه در هر دو نوع سیگنال (تضمینی و غیرتضمین ) ، کاملا یکسان می باشد، و تفاوت صرفا در عدم تضمین میزان رشد در سیگنالهای بدون تضمین به جهت کاهش قیمت ( با 50 % تخفیف ) و امکان بهرمندی بیشتر خریداران می باشد.

تعرفه سیگنال فوق العاده تضمینی -بورسیران * قیمت به تومان است

1 – ملاک ارزیابی و محاسبه نتایج سیگنال فوق العاده، سایت سازمان بورس تهران ( www.tsetmc.com ) و ملاک سنجش 50 % رشد، جمع جبری درصد رشدهای آخرین قیمت معاملاتی سهم در پایان روزهای معاملاتی سهم ( و یا بسته شدن نماد )، طی 30 روز متوالی بازار است. دلیل عدم محاسبه درصدهای منفی سهم در طول مدت تعهد، اعلام اهداف، حد ضرر، اعلام محدوده احتمال اصلاح قیمت، و حتی محدوده قیمتی خروج از سهم می باشد. بنابراین عدم خروج از سهم، کاملا در اختیار و مسئولیت معامله گر می باشد .

2- با توجه به مبنای محاسبه شده در بند بالا، در هر روزی ( و در هر زمان از ساعات بازار )، سهم، 50 % رشد را کسب نماید، تعهد بورسیران انجام شده تلقی می گردد اما خدمات فوق تا پایان روز سی ام بطور کامل ادامه خواهد داشت. بدیهی است چنانچه بعد از کسب 50 % رشد ( در هر زمان از ساعات بازار )، سهم ریزش نماید، تعهد بورسیران انجام و پایان یافته تلقی می گردد.

به جهت احترام و رعایت حقوق خریداران محترم :

3.1 – اگر در روز اول ارائه سیگنال، شرط خرید سیگنال محقق نگردد ( مطابق توضیحات سیگنال )، روز معاملاتی بعد، به عنوان روز اول محاسبه خواهد شد. و در صورت تکرار در روز بعد هم به همین شکل. بدیهی است در این حالت سیگنال فوق برای روز بعد بارنگری و اصلاح خواهد شد و یا در صورت صلاح دید ( با تشخیص بورسیران )، سیگنال جدید صادر می گردد.

3.2 – در صورت توقف نماد قبل و یا در طول بازار، روز بازگشایی و در صورت تعطیلی غیر مترقبه بازار، اولین روز کاری، به عنوان ادامه روز معاملاتی محاسبه می گردد. بدیهی است به روزهای متوقف شده هر نماد ( تحت هر عنوان )، به مدت زمان و تعهدات بورسیران اضافه می گردد .در کلیه موارد فوق، درصورت نیاز ( به تشخیص بورسیران )، بروزرسانی جدید ) و یا حتی سیگنال جدید برای روز بعد ارائه خواهد شد.

3-3 – با توجه به محدودیت زمانی در انجام تعهد بورسیران ( 50% سود در 30 روز بازار )، در طول مدت تعهد ،هر زمان که بازار ( شاخص کل، نه سهم سیگنال داده شده )، بیش از 3 روز متوالی ( به هر دلیل و به هر تعداد دفعات ) منفی گردد، با توجه به اینکه همواره حد ضرر ارائه شده است، آن 3 روزها در محاسبات 30 روزه تعهدات محاسبه نشده و به مدت تعهد اضافه می شود تا امکان فرصت جهت روزهای مثبت بازار و کسب سود مشتری و زمان لازم برای تعهد 50 % سود ارائه شده ( بورسیران) ممکن گردد.

4 –طرفین می پذیرند که در شرایط فورس ماژور( جنگ، انقلاب، اعتصابات سراسری، حوادث طبیعی، حوادث عمومی فراگیر، قطع وسیع اینترنت ) و یا شرایط بحرانی بازار ناشی از تغییر قوانین و یا محدودیتهای معاملاتی اثرگذار بر تعهدات بورسیران، ریزش ناگهانی و منفی شدن بیش از 5 روز متوالی شاخص کل و . . . )، کلیه فعالیتها و خدمات رسانی و تعهدات بورسیران تا زمان حصول شرایط عادی ( به تشخیص بورسیران) متوقف می گردد. بدیهی است پس از حصول شرایط عادی بازار، یکی از دو راه کار ارائه شده به انتخاب سیگنال هوشمند تضمینی مشتری اعمال خواهد شد:

1- ادامه خدمات با همان سیگنال و به تعداد روزهای مانده ( از زمان توقف خدمات ) به مدت زمان و تعهدات بورسیران اضافه می گردد. و یا

2- سیگنال قبلی دیگر پشتیبانی نمی شود و یک سیگنال جدید، بدون دریافت وجهی، با همان تعهدات خریداری شده ارائه می گردد.

5 – بورسیران تحت هیچ شرایط، مسئولیت و تعهدی در قبال معاملات کاربران، نتایج و عواقب استفاده و یا عدم استفاده از خدمات و سهم معرفی شده، عدم معامله ( به هر دلیل شخصی ) و . . . ندارد. همچنین عدم استفاده از سیگنال ( به هر دلیل )، بر توافق فیمابین تاثیری ندارد. پس از خرید سیگنال، استرداد وجه، بجز در صورت عدم وقوع شرط سیگنال ( وفق بند 1 و 2 و7 )، امکان پذیر نمی باشد. اما پس از واریز وجه و خرید و قبل از انتشار سیگنال، در صورت درخواست فوری ( فقط تلفنی )، خرید و مبلغ واریزی فوق بصورت امانت، تا زمان اعلام آمادگی خریدار، نزد بورسیران محفوظ خواهد بود.

6 –پس از پایان روز بیستم سیگنال، ( با رعایت کامل سایر سیگنال هوشمند تضمینی شروط و تعهدات )، در صورت عدم تحقق شرط تضمین شده، ، وجه دریافتی سیگنالهای روزانه، ظرف یک ساعت و سیگنال های تعدادی ( بیش از یک سیگنال خریداری شده )، روز بیست و یکم آخرین سیگنال، و بطور یکجا به همان حسابی که وجه خرید از آن پرداخت شده است، عودت می گردد. و یا در صورت تمایل برای سیگنالهای بعدی نزد بورسیران ( با هماهنگی ) به امانت باقی می ماند.

7 – پس ازخرید، بورسیران موظف است سیگنال فوق را حداکثر تا 3 روز کاری بازار ( به دلیل شرایط سیال سهم ، بازار و شرایط کشور )، منتشر نماید. در غیر اینصورت ( بجز هماهنگی و توافق فیمابین ) ، بورسیران بفوریت و حداکثر تا ساعت 17 روز سوم از تاریخ اعلامی انتشار سیگنال، متعهد به عودت کامل وجه به همان حسابی که وجه خرید از آن پرداخت شده است، می باشد.

8 – پرداخت وجه خرید، به منزله مطالعه و پذیرش کامل قوانین، مقررات و شروط سایت و همچنین اطلاع و آگاهی کامل خریدار از ویژگیهای خدمات بورسیران بویژه شروط خدمات خریداری شده، می باشد. از آنجائیکه کلیه تحلیل ها و سیگنالها، نظر و تحلیل شخصی است، بدیهی است مسئولیت و عواقب استفاده از آن، صرفا برعهده شخص خریدار و استفاده کننده می باشد. همچنین هر نوع اشتباه در محاسبه قیمت و هر نوع سیگنال هوشمند تضمینی دریافت هزینه و پرداخت از هر دو طرف قابل اصلاح می باشد.

9 –کلیه تحلیلها و خدمات بورسیران در سایت رسمی بورسیران ( www.bursiran.com ) ارائه و منتشر می گردد. با این وجود به جهت سهولت دسترسی و رضایت مشتریان گرامی ( مشروط به امکان دسترسی فنی و قانونی ) همزمان، اطلاع رسانی در کانال رسمی تلگرام @bursiran و کانال پشتیبانی تلگرام ( @bursiran_admin ) ارائه می گردد.

10 – استفاده و بهره برداری از کلیه خدمات خریداری شده، بویژه سیگنال هوشمند تضمینی، مشاوره، راهنمایی و پشتیبانی مربوطه، فقط برای معاملات شخص خریدار و با کد بورسی خریدار مجاز می باشد. استفاده مشترک از خدمات فوق و یا در اختیار قرار دادن همه یا بخشی از آن به غیر و یا استفاده از این خدمات در بیش از یک کد بورسی، به هر دلیل و به هر شکل، اجحاف در حق مولف، حق الناس، حرام و موجب ضمان بوده و تهعدات بورسیران را منتفی می نماید.

روش اول : واریز مستقیم : (کارت به کارت به حساب مدیریت بورسیران ) : ( سهولت پیگیری، ثبت نام و ایجاد اشتراک توسط بورسیران و ارائه فوری خدمات )

بانک ملی – محمود شکرانه : 9991 – 7251 – 9974 – 6037

IR 1101 – 7000 – 0000 – 1017 – 4235 – 6003 شبا

روش دوم : خرید سیستمی ( درگاه بانکی زرین پال ) : با مجوز بانک مرکزی ایران

مقالات مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

برو به دکمه بالا