معامله در بازار فارکس

اصول کار سیستم عامل های معاملاتی

 1. وقتی در ابزار PlayOnMac، بطور خودکار برنامه Wine نصب خواهد شد.

سیستم حسابداری چیست و چه کاربردهایی دارد؟

هر واحد یا موسسه ای اعم از دولتی یا خصوصی،انتفاعی یا غیرانتفاعی در جریان فعالیت های خود در طول زمان،معاملات و عملیات مالی متعدد و متنوعی نظر خرید و فروش اموال،کالاها و خدمات،دریافت و پرداخت پول،اخذ وام و تسهیلات مالی انجام می دهد.این عملیات و معاملات و وقایعی نظیر کهنگی و فرسودگی اموال که به تدریج و با مرور زمان رخ می دهد بر موسسه اثر مالی می گذارد. حسابداری رشته ای از دانش است که با کاربردآن،اطلاعات مربوط به معاملات و عملیات مالی و رویدادهای دارای اثر مالی بطور منظم جمع آوری،تجزیه و تحلیل، برحسب پول به عنوان مقیاس سنجش و اندازه گیر،به ترتیب وقوع ثبت،در گروه های همگن طبقه بندی و در صورتهای مالی گوناگون تجمیع و تلخیص می شود و در قالب گزارش های مفهومی در اختیار اشخاصی که می خواهند درباره امور موسسه یا داد و سندهای خود با آن آگاهانه تصمیم بگیرند،قرار می گیرد.بدین ترتیب،حسابداری زبانی مشترک برای انتقال اطلاعات مالی است و غالبا آن را زبان تجارت می نامند.

سیستم حسابداری

انجام دادن یا خودداری از انجام یک عمل مستلزم تصمیم گیری بوده و لازمه تصمیم گیری درست،آگاهی است.برای آگاهی باید اطلاعات موجود درباره موضوع تصمیم را گردآوری و اطلاعات موثر در تصمیم را انتخاب کنیم و بر اساس این اطلاعات،تصمیمات مختلفی را که نسبت به یک موضوع می تواند گرفته شود تعیین و آثار هر یک را ارزیابی کنیم.

اطلاعات مالی مهمترین نوع اطلاعاتی است که در تصمیم گیری های اقتصادی موثر است.اصول کار سیستم عامل های معاملاتی اصول کار سیستم عامل های معاملاتی اگر اطلاعات مربوط به معاملات و عملیات مالی یک موسسه اعم از کوچک وبزرگ را فهرست برداری کنیم بقدری طویل خواهد شد که هیچ فایده ای برای تصمیم گیری ها نخواهد داشت.بنابراین لازم است که اطلاعات مربوط به موسسات به نحوی فراهم شود که برای تصمیم گیری های مختلف مفید و قابل استفاده و در انجام و کنترل عملیات موثر باشد.

سیستمی که اطلاعات مالی موجود یک موسسه را گردآوری و اطلاعات مورد نیاز را برای تصمیم گیری های مختلف فراهم می سازد،سیستم حسابداری نامیده می شود.

ضرورت های سیستم حسابداری

ضرورتهای سیستم حسابداری در کلیه موسسات یکسان است و همه موسسات به سیستمی با سه عملکرد عمده زیر نیاز دارند:

عملکرد اطلاعاتی:

مهمترین عملکرد یا وظیفه یک سیستم حسابداری عملکرد اطلاعاتی است و هر سیستم حسابداری باید اطلاعات موجود درباره معاملات،عملیات مالی و رویدادهای دارای اثرمالی بر یک موسسه را گردآوری نماید و برحسب پول به عنوان مقیاس مشترک اندازه گیری سنجیده،ثبت و در گروههای همگن طبقه بندی کند و بالاخره گزارشهایی را فراهم آورد که تصمیم گیرندگان مختلف درباره یک موسسه بتواند آگاهانه تصمیم بگیرند.

عملکرد کنترلی

وظیفه یا عمبکرد کنترلی یک سیستم حسابداری بر وظیفه اطلاعاتی آن متکی است و هر سیستم حسابداری باید اطلاعات مناسبی را فراهم آورد که مدیران موسسه را در برنامه ریزی و هدایت عملیات نظارت و کنترل فعالیت ها و امور یاری دهد و اموال و حقوق متعلق به یک موسسه را حفظ نماید.

عملکرد خدماتی

هر موسسه ای معمولا افرادی را به خدمت می گیرد و با اشخاص و موسسات مختلفی داد و ستد دارد.این جریان،تعهدات و مطالباتی را برای موسه ایجاد می کند.تنظیم روابط موسسه با دیگران،دادن اطلاع صحیح به آنان،ایفای تعهدات در سررسید و وصول به موقع مطالبات،عملکرد خدماتی سیستم حسابداری را تشکیل می دهد.

عوامل سیستم حسابداری

عوامل و اجزای اصلی سیستم حسابداری عبارتند از:

۱-کارکنان

مهمترین عامل هر سیستم حسابداری وجود کارکنان لایق و سازمان دادن آنان در تشکیلاتی مناسب است.یک سیستم حسابداری در صورتی کارآمد خواهد بود که مجریان آن تخصص،تجربه و مهارت لازم برای انجام دادن کراهایی که به آنان محول می شود را داشته باشند.

۲-فرمها

انجام عملیات حسابداری مستلزم وجود مدارکی است که چگونگی وقوع و شرایط انجام معاملات و عملیات مالی را نشان دهد.اوراق و مدارکی که جزئیات معاملات و عملیات مالی در آن ثبت می وشد اسناد و مدارک اولیه نامیده می شود.اسناد و مدارک اولیه معمولا در فرمهای خاصی تهیه می شود.در عرف جاری فرم به هر ورقه چاپی گفته می شود که در آن،محل و ترتیب لازم برای درج اطلاعات بخصوصی پیش بینی شده باشد.در امور بازرگانی برای تهیه اسناد و مدارک معاملات و انجام کارهای مختلف از فرمهای متعدد و متنوعی استفاده می اصول کار سیستم عامل های معاملاتی شود که صورتحساب فروش با فاکتور،رسید دریافت وجه و دفارت حسابداری از انواع آن است.

۳-روش ها

روشهای حسابداری شامل نحوه گردآوری اسناد و مدارک اولیه،ثبت و طبقه بندی اطلاعات مالی،حفظ و نگهداری اسناد و تهیه انواع گزارش های مالی است.هر روش حسابداری مشخص کننده این است که چه اقداماتی،توسط چه کسی،در چه موقعی،به چه ترتیبی و با کدام وسیله باید انجام شود و مجموعه اقداماتی که در اجرای یک کار معین بطور پیاپی باید صورت گیرد چیست و چه ترتیبی دارد.

۴-وسایل و تجهیزات

در هر سیستم حسابداری وسایل و تجهیزاتی بکار گرفته می شود که ثبت،نگهداری و طبقه بندی و تجمیع اطلاعات و تهیه گزارشها را ساده و سریع می نماید.اهم وسایل و تجهیزاتی که در یک سیستم حسابداری بکار می رود عبارتند از:

 1. وسایل ثبت نظیر قلم و مدا،ماشین تحریر و دیگر وسایل ثبت
 2. وسایل بایگانی نظیر انواع پوشه،کلاسور،کاردکس و فایل کابینت
 3. وسایل محاسبه نظیر ماشینهای حساب و ماشین های صندوق

طرز کار سیستم حسابداری

طرز کار سیستم حسابداری

طرز کار یک سیستم حسابداری بصورت تصویر زیر می باشد:

ورودی یک سیستم

ورودی یک سیستم حسابداری،اطلاعات مربوط به معاملات،عملیات مالی و ر.یدادهای دارای اثر مالی بر یک موسسه است که به اختصار ورودیها یا داده ها نامیده می شوند.

رویدادهای زیر موجب ورود اطلاعات به یک سیستم حسابداری می شوند:

معاملات:

یک موسسه معاملاتی نظیر خرید و فروش کالا،دریافت و پردخت حق الزحمه و مزد و دریافتها و پرداختهای دیگری دارد که در مدارکی چون فاکتور،صورتحساب و چک منعکس می شود.اطلاعات مربوط به این معاملات مهمترین منبع ورود اطلاعات به سیستم حسابداری است.

عملیات مالی:

یک موسسه برای انجام دادن فعالیت های خود عملیاتی نظیر تولید کالا،نقل و انتقال اجناس،سرمایه گذاری صاحبان موسسه،برداشت و تقسیم سود انجام می دهد.

رویدادهای دارای اثرمالی:

رویدادهایی نظیر فرسودگی اموال بر اثر گذشت زمان،فاصد و ناباب شدن کالاها و فرآوردها و ورشکستگی شخص یا اشخاص بدهکار به یک موسسه بر آن موسسه اثر مالی می گذارند و موجب ورود اطلاعات به سیستم حسابداری می شوند.

پردازش اطلاعات

در حسابداری پردازش به مجموعه اقدامتی گفته می شود که اطلاعات مالی مربوط به معاملات عملیات مالی و رویدادهای دارای اثر مالی را جمع آوری،تجزیه و تحلیل،ثبت،طبقه بندی،تجمیع و تلخیص می کند و به صورت گزارش های مختلفی در می آورد که در تصمیم گیرهای راجع به یک موسسه مفید و موثرند.تصویر زیر مراحل پردازش اطلاعات در یک سیستم حسابداری را نمایش می دهد.

سیستم حسابداری

خروجی یا محصول سیستم حسابداری

محصول هر سیستم حسابداری،اطلاعات متعدد و متنوعی در شکلها و قالبهای گوناگون است که اصطلاحا گزارشهای حسابداری نامیده می شود.این گزارشها به دو دسته تقسیم می شوند:

گزارش های درون سازمانی:

آن دسته از گزارشهای حسابداری است که اداره کنندگان یک موسسه را،در سطوح مختلف مدیریت قادر می سازد تا عملیات گذشته را ارزیابی،عملیات جاری را هدایت و کنترل فعالیت های آتی را برنامه ریزی کنند.گزارشهای درون سازمانی یا داخلی بطور مستمر،به شکل تفصیلی و در فواصل زمانی کوتاه و گاه روزانه تهیه می شوند،در داخل موسسه جریان می یابند و معمولا به غیر از موارد خاص و معین،در اختیار اشخصی خارج از موسسه گذارده نمی شوند.

گزارشهای برون سازمانی:

آن دسته از گزارشهای حسابداری که در دسترس،اشخاص ذیحق،ذینفع و ذیعلاقه به یک موسسه گذارده می شود و آنها را قادر می سازد در اموری از قبیل سرمایه گذاری یا داد و ستد خود با یک موسسه آگاهانه تصمیم بگیرند گزارش برون سازمانی نامیده می شود.این گزارشها یکی از دو نوع زیر است:

الف-صورتهای مالی:

صورتهایی که بر اساس اطلاعت مندرج در دفاتر و مدارک حسابداری تهیه و نتایج عملیات یک موسسه را در یک دوره زمانی و وضعیت مالی آن را در یک زمان معین نشان می دهد،صورتهای مالی نامیده می شوند.صورت سود وزیان و ترازنامه و صورت سود و زیان و ترازنامه و صورت جریان وجوه نقد از جمله صورتهای مالی متداول در ایران است.

ب-گزارشهای مالی خاص:

صورتهایی که بر اساس اطلاعات مندرج در دفاتر و مدارک حسابداری تهیهو داوطلبانه و یا بنا بر الزام قانونی به اشخاص یا مراجع معینی داده می شود گزارش مالی خاص نامیده می شود.اظهارنامه های مالیاتی و گزارش هایی که موسسات در هنگام تحصیل وام و تسهیلات به بانکها تسلیم می کنند از جمله گزارش های مالی خاص به شما می آیند.

سیستم حسابداری نقش مهمی در سرعت اجرای فرآیندها در کسب و کارها دارد و اگر مباحث اشاره شده در بالا بدرستی بکار گرفته شود این نقش پررنگ تر خواهد شد و اثرگذاری سیستم حسابداری بیشتر می گردد.

استراتژی خوب، استراتژی بد

خصوصیات یک استراتژی خوب معاملاتی

در این مقاله میخواهم در مورد خصوصیات یک استراتژی خوب معاملاتی برای شما بگویم:

برای انتخاب استراتژی معاملاتی دو کار را باید انجام دهید:

۱٫ یادگیری روش‌های معاملاتی مختلف(استراتژی های مختلف)

این کار مستلزم آموزش، مطالعه و استفاده از تجارب دیگران است؛ یعنی باید با شناخت انواع روش‌ها و شناخت دقیق از آن‌ها اقدام به انتخاب یک روش اصول کار سیستم عامل های معاملاتی معاملاتی برای خود بکنید.

۲٫ خودشناسی و تحلیل شرایط خود

خودشناسی عامل بسیار مهمی در انتخاب استراتژی است. عوامل زیادی در استراتژی‌ها وجود دارند که باید بررسی کنید و آن را با روحیات خود بسنجید و بعد استراتژی را انتخاب کنید.
برای اینکه بتوانید خصوصیات یک استراتژی خوب معاملاتی را پیدا کنید ابتدا باید به چند سؤال زیر پاسخ بدهید:

سوال اول: میزان ریسک‌پذیری شما نقش مهمی در مشخص کردن استراتژی معاملاتی شما دارد؟

باید بتوانید ریسک، ترس و طمع خود را دریکی از حالات:
• کم
• متوسط
• زیاد
دسته‌بندی کنید.

یادآوری کنم که برای اینکه معامله‌گر موفقی شوید حتماً باید درجه‌ای از ریسک‌پذیری را داشته باشید. این شغل مانند کارمندی نیست که درجه اطمینان بالایی از درامد ثابت را در انتهای ماه برای شما خلق کند. اینجا بازی احتمالات است. ممکن است چند ماه درامد نداشته باشید.

در این شغل باید کارنامه خود را یک‌ساله بررسی کنید. پس آدم خیلی ترسو به درد این بازار نمی‌خورد. حتماً باید درجه‌ای از شجاعت داشته باشید. آدم خیلی شجاع هم برای این بازار مناسب نیست. این شخص بیشتر قمارباز است تا معامله‌گر.(در ادامه مقاله بهبود روش معامله را هم بخوانید)

همچنین در مورد طمع، حتماً باید شما برای کسب ثروت آدم طمع‌کاری باشید ولی میزان آن باید کنترل‌شده باشد و برای خودتان مشخص باشد.
پیشنهاد می‌کنم کتاب ” معامله‌گری مخالف تحلیل گری” نوشته آقای سجاد بوربور را مطالعه کنید.

در این کتاب به زیبایی و مفصل در مورد خصوصیاتی که یک معامله‌گر باید داشته باشد، صحبت شده است.
البته یادآوری کنم شناخت خود برای اینکه ریسک‌پذیر هستیم یا نه و یا اینکه چه درجه‌ای از ریسک‌پذیری را داریم، کار ساده‌ای نیست و تنها در معاملات زنده در بازار و با مشاهده کارنامه کاری مشخص می‌شود.(مقاله نرم ‌افزار تحلیل تکنیکال را هم مطالعه کنید)

من توصیه می‌کنم میزان ریسک‌پذیری خود را در سایر جنبه‌های زندگی را با میزان ریسک‌پذیری در معامله‌گری مقایسه نکنید.
من به معامله‌گران غیرحرفه‌ای توصیه می‌کنم در ابتدا حتماً با ریسک پایین معامله کنند و مرحله‌به‌مرحله ریسک خود را افزایش دهند.

سوال دوم: آیا این شغل، شغل اول شما است یا درآمدی در کنار درامدهای دیگر شما است؟

ازنظر من یک معامله‌گر تا قبل از رسیدن به درجه حرفه‌ای شدن، حتماً باید منبع درآمد کم ریسک یا بدون ریسک داشته باشد.
مثل حقوقی که از کار دیگر خود دریافت می‌کند یا سودی که از سرمایه‌گذاری‌های خود دارد؛
این درامد ثابت باید کفاف زندگی روزمره او را بدهد. در غیر این صورت بالانس روانی وی در معاملات بر هم می‌خورد و این موضوع سم بسیار کشنده‌ای برای معامله‌گر است.

معامله‌گری در ابتدا درامد مستمر و کافی برای شما ندارد. علاوه بر اینکه شما باید هزینه‌هایی مانند هزینه فرصت و هزینه آموزش را نیز پرداخت کنید.
توصیه من این است که در ابتدا با سرمایه کم آغاز کنید تا به اعتمادبه‌نفس و سوددهی مستمر برسید و این موضوع مستلزم زمان است.

سوال سوم: چه انتظاری در کوتاه‌مدت و بلندمدت از معامله‌گری دارید؟

انتظارات اصول کار سیستم عامل های معاملاتی خود را از معامله‌گری در حد معقول نگه‌دارید. حتماً داستان‌های زیادی در مورد معامله‌گران افسانه‌ای و کسانی که از این راه به ثروت‌های هنگفت رسیده‌اند خوانده‌اید. ولی باید بدانید این شغل هم مانند بسیاری از کسب‌وکارهای دیگر برای شما ثروت یک‌شبه ایجاد نخواهد کرد.
این حرفه هم نیاز به‌صرف وقت، مطالعه، آموزش و سعی و خطا دارد. درصورتی‌که انتظار شما از آن معقول نباشد به‌احتمال‌زیاد با روش‌های پر ریسک سرمایه خود را به باد خواهید داد.

پس از بررسی ۲ مورد فوق، یعنی شناخت روش‌های مختلف و شناخت اصول کار سیستم عامل های معاملاتی خود می‌توانید اقدام به انتخاب استراتژی معاملاتی یا معاملات الگوریتمی چیست شخصی خود بکنید. ولی کار تمام نشده…
از این لحظه تا پایان عمر معامله‌گری خود باید مشغول بهینه‌سازی روش خود در بازار باشید. حتی شاید در برهه‌ای از زمان روش معاملاتی خود را کنار گذاشته و با روشی دیگر معامله کنید.
یکی از مهم‌ترین خصوصیات یک معامله‌گر حرفه‌ای “پذیرش متعادل است”.

این متن قسمتی از کتاب “ معامله‌گری مخالف تحلیل گری “ نوشته آقای سجاد بوربور است:

“پذیرش تغییر برای همه انسان¬ها ساده نیست و افراد عادی از تغییر می‌ترسند. آن‌ها حتی جرئت دور انداختن لباس‌های کهنه خود از کمد لباس‌هایشان را ندارند؛ ولی معامله‌گر حرفه‌ای فردی عادی نیست و به‌راحتی تفکرات خود را نو می‌کند. معامله‌گر حرفه‌ای به‌آسانی می‌تواند تفکر خود را تغییر داده و در صورت لزوم المان¬های سیستم را عوض کند تا با بازارها هم‌سوتر شود.

برای مثال وقتی زیان ماهانه معامله‌گر فعال شد او بدون توجه به سیستم معاملاتی فعلی خود به دنبال پیدا کردن و حل مشکل می‌رود و سیستم معاملاتی جدیدی برای بازار تغییریافته خلق می‌کند و بعد از چک کردن سیستم معاملاتی به آن وفادار مانده و هرگز از سیستم معاملاتی جدید تخطی نمی‌کند.

پذیرش غیر متعادل گروه اول
۱٫ اعتقاد به روش تحلیلی ناکارآمد
عوام همیشه علاقه‌مند به انجام کارهای تکراری هستند حتی اگر این کارها نتیجه منفی در زندگی اصول کار سیستم عامل های معاملاتی اصول کار سیستم عامل های معاملاتی آن‌ها به همراه داشته باشد. این افراد به دنبال ایجاد موفقیت در زندگی شخصی خود هستند ولی چگونه می‌شود با انجام کارهای تکراری قبل که نتیجه آن در زندگی شخص منفی بوده، تبدیل به شخصی موفق شد؟

آن‌ها نمی‌توانند بپذیرند که برای تغییرات اساسی در آینده باید انجام کارهای بیهوده گذشته را به‌صورت جدی تغییر دهند. تحلیل‌گرانی که با روش‌های خود در یک بازار مالی شکست می‌خورند، به‌جای اینکه بپذیرند این سبک ‌کارکردن نتیجه مثبتی برای آن‌ها ندارد و دنبال راه‌حل باشند، بازار خود را تغییر می‌دهند، بدون اصول کار سیستم عامل های معاملاتی اینکه تغییری در روش‌های ناکارآمد خود ایجاد کنند و این کار را آن‌قدر ادامه می‌دهند تا ورشکسته شوند.(در ادامه مقاله بررسی مفهوم ریسک مساعد و نامساعد را هم بخوانید)

۲٫ بدون تغییر تا ورشکستگی
معامله‌گران مبتدی اکثراً تحلیل‌گر هستند و سیستم معاملاتی مدون ندارند. این افراد بر اساس سبک‌های تکنیکال، فاندامنتال یا ابزارهای تکنیکالی جهت حرکت آینده قیمت را پیش‌بینی می‌کنند و قطعاً مقصد نهایی آن‌ها ورشکستگی است. این افراد هرگز نمی‌پذیرند که حرکت قیمت غیرقابل‌پیش‌بینی است و برای کسب درآمد از بازارهای مالی باید معامله‌گر بود. (مقاله تکنیکال یا فاندمنتال را هم بخوانید)

۳٫ پذیرش تغییر برای تبدیل‌شدن به معامله‌گر حرفه‌ای
اولین گام برای اینکه تحلیل‌گر به معامله‌گر تبدیل شود این است که بپذیرد با روش‌های فعلی خود در بازارهای مالی ورشکسته می‌شود و باید تفکر خود را نسبت به این بازارها تغییر دهد.
پذیرش متعادل گروه دوم
معامله‌گران حرفه‌ای باسابقه، پذیرش بالایی در معامله‌گری دارند. آن‌ها می‌دانند در طول سال‌های کاری خود، بازارها تغییر ماهیت می‌دهند و به همین دلیل، همگام با بازار، آماده انطباق و تغییر هستند.

معاملات الگوریتمی چیست؟

معاملات الگوریتمی چیست؟

در این مقاله می خواهیم روش هایی را به شما معرفی کنیم که خودمان با استفاده از آنها استراتژی های سودمند تجارت الگوریتمی را شناسایی می کنیم. هدف امروز ما درک دقیق نحوه درک، ارزیابی و انتخاب چنین سیستم هایی است. با درک این نوع سیستم ها می توان پرسودترین سرمایه گذاری در بورس را آغاز کرد، در ادامه با ما همراه باشید.

معاملات الگوریتمی چیست؟

معاملات الگوریتمی فرایندی برای اجرای سفارشات با استفاده از دستورالعمل های معاملاتی خودکار و از پیش برنامه ریزی شده برای حساب کردن متغیرهایی مانند قیمت، زمان و حجم است. الگوریتم مجموعه ای از جهت حل مسئله است. الگوریتم های رایانه با گذشت زمان بخشهای کوچکی از سفارش کامل را به بازار می فرستند.

معاملات الگوریتمی چیست؟

معاملات الگوریتمی در بازار بورس

معاملات الگوریتمی برای تصمیم گیری در مورد خرید یا فروش اوراق بهادار مالی در بورس از فرمول های پیچیده، همراه با مدل های ریاضی و نظارت انسانی استفاده می کند.

معامله گران الگوریتمی اغلب از فناوری تجارت با فرکانس بالا استفاده می کنند، که می تواند یک شرکت را قادر به انجام ده ها هزار معامله در ثانیه کند.

معاملات الگوریتمی می تواند در شرایط مختلفی از جمله اجرای سفارش، آربیتراژ و استراتژی های معاملات روند مورد استفاده قرار گیرد.

به عباراتی دیگر:

معاملات الگوریتمی استفاده از الگوریتم های مبتنی بر فرآیند و قوانین برای به کارگیری استراتژی های اجرای معاملات است.

از اوایل دهه 1980 محبوبیت قابل توجهی پیدا کرده و توسط سرمایه گذاران نهادی و بنگاه های تجاری بزرگ برای اهداف مختلف مورد استفاده قرار می گیرد.

تاریخچه معاملات الگوریتمی

استفاده از الگوریتم ها در معاملات پس از ورود سیستم های معاملات رایانه ای در بازارهای مالی آمریکا طی دهه 1970 افزایش یافت.

نویسنده مایکل لوئیس هنگام انتشار پرفروش ترین کتاب فلش پسران، که به ثبت زندگی بازرگانان و کارآفرینان وال استریت می پردازد، به ایجاد شرکت هایی که برای تعریف ساختار تجارت الکترونیکی در این کشور کمک کردند، تجارت با فرکانس بالا و الگوریتمی را به گوش مردم رساند.

تاریخچه معاملات الگوریتمی

تجارت خود را با الگوریتم انجام دهید

در سالهای اخیر، روال تجارت الگوریتمی انجام شده توسط خودتان رواج یافته است. این کار با گسترش اینترنت پرسرعت و توسعه کامپیوترها همیشه سریعتر با قیمت های نسبتاً ارزان امکان پذیر شده است. تحولات جدید در هوش مصنوعی ، برنامه نویسان رایانه را قادر می سازد تا برنامه هایی را توسعه دهند که می توانند خود را از طریق یک فرایند تکرار شونده به نام یادگیری عمیق بهبود بخشند.

معامله گران در حال توسعه الگوریتم هایی هستند که برای سودآوری بیشتر خود برای سرمایه گذاری در بورس از آن استفاده کنند.

مزایا و معایب معاملات الگوریتمی

معاملات الگوریتمی عمدتا توسط سرمایه گذاران نهادی و کارگزاران بزرگ برای کاهش هزینه های مربوط به تجارت مورد استفاده قرار می گیرد.

طبق تحقیقات، معاملات الگوریتمی به ویژه برای اندازه های بزرگ که ممکن است تا 10٪ از حجم کل معاملات را شامل شود، سودمند است. به طور معمول سازندگان بازار از معاملات الگوریتمی برای ایجاد نقدینگی استفاده می کنند.

معاملات الگوریتمی همچنین امکان اجرای سریعتر و راحت سفارشات را فراهم می کند و آن را برای مبادلات جذاب می کند. به نوبه خود، این بدان معنی است که معامله گران و سرمایه گذاران می توانند به سرعت سودهای حاصل از تغییرات اندک در قیمت را ثبت کنند.

معاملات الگوریتمی با استفاده از کدهای رایانه ای و تجزیه و تحلیل نمودار با توجه به پارامترهای تعیین شده مانند حرکات قیمت یا نوسانات، وارد معاملات می شوند.

هنگامی که شرایط فعلی بازار با معیارهای از پیش تعیین شده مطابقت دارد ، الگوریتم های معاملاتی می توانند سفارش خرید یا فروش را از طرف شما انجام دهند.

آیا می دانید بیش از 80 درصد حرکت در بازار سهام ایالات متحده و بازار فارکس توسط ربات های معاملات الگوریتمی مبتنی بر ماشین انجام می شود؟

خوشبختانه، با پیشرفتهای چشمگیر در فناوری، استراتژیهای معاملات الگوریتمی اکنون برای همه بازارهای بزرگ و برای همه معامله گران قابل دسترسی است و فقط از یكی از دلایل محبوبیت این نوع تجارت است.

در این راهنما شما استراتژی های معاملاتی را یاد خواهید گرفت:

مزایا و معایب معاملات الگوریتمی

استراتژی های متعادل سازی مجدد شاخص

اکثر صندوق های بازنشستگی و حساب های بازنشستگی اغلب به طور گسترده در صندوق های سرمایه گذاری، سرمایه گذاری می کنند.

این نوع استراتژی دامنه معامله گران الگوریتمی است زیرا معاملات طی چند ثانیه انجام می شوند تا بهترین قیمت ها را بدست آورند. اکثر سیستم عامل های تجارت خرده فروشی نیز از این نوع استراتژی معاملات پشتیبانی نمی کنند و بیشتر برای صندوق های تامینی معاملاتی کمی که در این نوع معاملات با فرکانس بالا تخصص دارند ، تهیه شده است.

استراتژی های معاملات آربیتراژ با فرکانس بالا

این استراتژی به روشی برای یافتن فرصت در اختلاف قیمت بین دو یا چند بازار اشاره دارد. و می تواند زمانی اتفاق بیفتد که یک بازار در صرافی های مختلف معامله شود. به عنوان مثال، قیمت بیت کوین اغلب می تواند بین مبادلات مختلف ارز رمزنگاری شده متفاوت باشد.

تأمین ایده های معاملات الگوریتمی

علی رغم تصورات رایج، واقعاً یافتن استراتژی های سودآوری تجارت در حوزه عمومی بسیار ساده است. ایده های معاملات هرگز به راحتی در دسترس نیستند. مجلات اصول کار سیستم عامل های معاملاتی مالی دانشگاهی، سرورهای قبل از چاپ، وبلاگ های معاملاتی، انجمن های تجاری، مجلات معاملات هفتگی و متون تخصصی هزاران استراتژی معاملاتی را ارائه می دهند که می توانید ایده های خود را بر اساس آنها بنا کنید.

ارزیابی استراتژی های معاملاتی

روش شناسی

آیا حرکت استراتژی مبتنی بر علم و بر پایه دانش است؟ آیا این روش ها مقدار قابل توجهی از پارامترها را که ممکن است منجر به سوگیری بهینه سازی شود، معرفی می کنند؟

نسبت شارپ

نسبت شارپ از نظر ابتکاری، پاداش / ریسک استراتژی را مشخص می کند. این مقدار تعیین می کند که برای سطح نوسانات تحمل شده توسط منحنی ارزش سهام چه میزان بازده می توانید بدست آورید. به طور طبیعی، همه ما باید دوره و فرکانسی را که این بازده ها و نوسانات (به عنوان مثال انحراف استاندارد) اندازه گیری می شوند، تعیین کنیم.

برای مثال، یک استراتژی فرکانس بالاتر به میزان نمونه گیری بیشتر از انحراف استاندارد، اما به یک دوره زمانی کلی کوتاه تر نیاز دارد.

اهرم نیرو

آیا این استراتژی برای سودآوری نیاز به اهرم قابل توجهی دارد؟ آیا این استراتژی برای بازده نیاز به استفاده از قراردادهای مشتقه اهرمی (معاملات آتی، اختیارات، مبادله) دارد؟

مزایا و معایب معاملات الگوریتمی

برد / ضرر، سود متوسط / ضرر

استراتژی ها از نظر ویژگی های برد / باخت و میانگین سود / ضرر متفاوت خواهند بود. حتی اگر تعداد معاملات بازنده بیشتر از تعداد معاملات برنده باشد، می توان استراتژی بسیار سودآوری داشت.

برای کسب اطلاعات بیشتر در این زمینه، می توانید به بخش آموزش کامل حرفه ای سرمایه گذاری در بورس وب سایت مراجعه کنید.

چطور MetaTrader را روی سیستم های عامل Mac OS نصب کرد؟

نصب ترمینال‌های MetaTrader 4 / MetaTrader 5 روی Mac OS در دو مرحله انجام می شود:

 1. نصب نرم افزار Wine، که اجازه می‌دهد برنامه‌هایی مانند MetaTrader که برای Windows برنامه نویسی شده‌اند را روی سیستم Mac راه اندازی کرد.
 2. نصب برنامه MetaTrader روی Mac OS با استفاده از نرم افزار یاد شده.

لطفا توجه کنید: Wine، مانند نرم افزارهای رایگان دیگر ممکن است درست کار نکند و برنامه نصب شده از طریق آن ممکن است بصورت کامل نصب نشده و درست کار نکند.

برای انطباق MetaTrader برای Mac ما پیشنهاد می کنیم از برنامه PlayOnMac که بر اساس نرم افزار Wine برنامه نویسی شده است استفاده کنید.

چگونگی نصب PlayOnMac دستور العمل قدم به قدم

 1. آخرین نسخه PlayOnMac را از سایت رسمی آن در بخش Downloads دانلود کنید.

فایل دانلود شده را ار بخش Downloads روی کامپیوترر خود راه ندازی کنید

 1. به بخش Downloads سیستم خود مراجعه کرده و روی آیکون PlayOnMac کلیک کنید، و برنامه دانلود شده را باز کنید:

نصب ترمینال MetaTrader روی Mac OS با استفاده از برنامه نام برده.

 1. در پنجره باز شده PlayOnMac دکمه Next را کلیک کنید. بنابراین شما بررسی و نصب، اجزای لازم برای کار برنامه را راه اندازی کردید.

در پنجره باز شده PlayOnMac دکمه Next را کلیک کنید

 1. برنامه ابتدا به شما پیشنهاد خواهد کرد که XQuartz را نصب کنید. این برنامه اجازه می دهد پنجره‌هایی که در X Window System باز می شوند در سیستم Mac OS نیز باز شوند. اگر این برنامه قبلا در کامپیوتر شما نصب شده است، گزینه I've downloaded file by myself را کلیک کنید. اگر می‌خواهید این برنامه را بعدا خودتان نصب کنید Don't install XQuartz for the moment را کلیک کنید.

برنامه XQuartz نصب کرده تا بتوانید پنجره‌هایی X Window System باز می‌شوند در Mac OS نیز استفده کنید.

 1. برای نصب XQuartz لازم است چند قدم را به ترتیب انجام دهید. ازجمله مطالعه مطالب برای آشنایی با نرم افزار (Read Me) و با شرایط صدور مجوز موافقت کنید.

خواندن اطلاعات مهم و توافق با شرایط مجوز

 1. برای شروع نصب XQuartz، لازم است نام کاربر و رمز عبور کامپیوتر خود را وارد کنید

نام کاربر و رمز عبور کامپیوتر خود را وارد کنید

 1. پس از اتمام نصب XQuartz، کامپیوتر خود را restart کنید.

منتظر اتمام نصب مانده و سپس کامپیوتر خود را restart کنید

 1. پس از restart کامپیوتر، برای نصت فونت‌های MS Windows و درست کار کردن نرم افزار، برنامه PlayOnMac را باز کنید. پیشنهاد برای نصب فرمت ها در پنجره‌ باز خواهد شد.

پنجره باز شده برای نصب فونت های MS Windows برای درست کار کردن نرم افزار

 1. با شریط مجوز موافقت کرده و صبر کید تا مراحل نصب به پایان برسد. پنجره اصلی PlayOnMac باز خواهد شد، این بدان معنی است که برنامه آماده برای استفاده است.

پنجره اصلی PlayOnMac، برنامه آماده استفاده است

نصب پلتفرم MetaTrader 4 / MetaTrader 5 روی Mac OS دستور العمل

 1. برای دانلود MetaTrader لازم است ابتدا distribution آن را دانلود کنید. شما می‌توانید آن ر در کابین شخصی

distribution پلتفرم MetaTrader را با استفاده از PlayOnMac دانلود کرده و راه اندازی کنید

 1. برای نصب ترمینال تمام مراحل نصب را انجام دهید:

تمام مراحل نصب را انجام دهید

 1. پس از اتمام نصب با استفاده از PlayOnMac برای ترمینالMetaTrader و MetaEditor میانبر shortcut تشکیل دهید.

تشکیل shortcut برای نصب جزئیات ترمینال با استفاده از PlayOnMac

 1. شما تمام مراحل را با موفقیت انجام دادید! هم اکنون می‌توانید در ترمینال MetaTrader تطبیق داده شده برای Mac کار کنید. فقط لازم است روی PlayOnMac دو بار کلیک کنید.

کاتالوگ اطلاعات ترمینال

برای هر برنامه ای که توسط PlayOnMac روی Mac OS نصب می شود درایور و محوطه جداگانه‌ای تشکیل داده می شود.کاتالوگ اطلاعات ترمینال را می‌توان در آدرس زیر پیدا کرد:ibrary\PlayOnMac\WinePrefix\Client_Terminal_\Drive C\Program Files\Client Terminal

چگونه Wine را بروز کرد. دستورالعمل قدم به قدم

 1. وقتی در ابزار PlayOnMac، بطور خودکار برنامه Wine نصب خواهد شد.

استراتژی های پنهان در حجم معاملاتی – “از تئوری تا عمل”

استراتژی های پنهان در حجم معاملاتی از تئوری تا عمل حسنی هادی

در حال حاضر، اصول کار سیستم عامل های معاملاتی بازارهای مختلفی برای معامله و فعالیت وجود دارند، از بازار سهام ایران گرفته تا بازار سهام اروپا، امریکا، آسیا و بازار جفت ارزها و جدیدا بازار ارزهای دیجیتال. تشابهی که بین این سه بازار وجود دارد، این است که حرکت بازارها با ورود و اصول کار سیستم عامل های معاملاتی خروج پول انجام می گیرد. عموما، بانک های مرکزی، شرکت های سرمایه گذاری، کارگزاران بین المللی یا اشخاص حقوقی و معامله گران عادی هستند که این جابه جایی پول را در بازارها انجام می دهند. اتفاقی که این روزها در بازار ارز دیجیتال و دوج کوین اتفاق می افتد، مثال بارزی از تاثیر اشخاص حقوقی “ ایلان ماسک ” در جابه جایی قیمت با کمک وارد کردن حجم انبوهی از پول به بازار است. برای مثال، ایلان ماسک، مدیر عامل شرکت خودروسازی تسلا با توییت کردن نماد دوج کوین در صفحه شخصی خود باعث حرکت بسیار شارپ این ارز دیجیتال شده است.

این جابه جایی ها فقط با ورودوخروج پول اتفاق می افتد؛ بنابراین، اگر سیستمی در اختیار داشته باشیم که بتوانیم این ورودوخروج ها را به صورت مستقیم ببینیم، خیلی راحت می توانیم خودمان را برای همسو شدن با جهت جابه جایی بازار و گرفتن بیشترین بازدهی از بازار آماده کنیم.

هدف این کتاب ارائه سیستم معاملاتی کارا و آب دیده بر پایه ی اندیکاتورهای حجم و هماهنگی سایر سیستم های معاملاتی با اندیکاتور حجم است.

مقالات مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

برو به دکمه بالا