فارکس

آرمان تحلیل

American Frontier Lawmen 1850-1930 Charles CharlesIII III, Richard Hook , 2005

آرمان تحلیل

نرم افزار تحلیل تکنیکال و رصد جریان نقدینگی بازار سرمایه

دسترسی به نرم افزار متاویو از طریق گردش معاملات در کارگزاری آرمان تدبیر می باشد و به عنوان هدیه در باشگاه مشتریان کارگزاری قابل دریافت است

- شبکه های اجتماعی -

@MetaWave SoftWare Team 2022

نرم افزار متاویو
نرم افزار تحلیل تکنیکال و رصد جریان نقدینگی بازار سرمایه

در نرم افزار متاویو می توانید با استفاده از ابزارهای متنوع تحلیل تکنیکال ، الگوریتم های شخصی بسازید و سپس موقعیت های مناسب معاملاتی را شناسایی و تصمیم گیری نمایید

پردازشگر قوی با کمک انواع اندیکاتور و اسیلاتور و قوانین پرایس اکشن نظیر خط روند و سطوح حمایت و مقاومت و الگوهای کندل و .

MetaWave SoftWare Team

نرم افزار متاویو
نرم افزار تحلیل تکنیکال و رصد جریان نقدینگی بازار سرمایه

با کمک نرم افزار متاویو می توانید جریان نقدینگی بازار سرمایه را هوشمندانه رصد کنید و با کمک گزارش های متنوع نسبت به شناسایی و رصد گردش پول در گروه های صنایع اقدام کنید

MetaWave SoftWare Team

نرم افزار متاویو
نرم افزار تحلیل تکنیکال و رصد جریان نقدینگی بازار سرمایه

متاویو نرم افزاری با رویکرد جدید و یک پردازشگر قوی برای فعالان بازار سرمایه آرمان تحلیل می باشد. متاویو سیگنال خرید و فروش نمیدهد.متاویو با رویکردی مبتنی بر علم تحلیل تکنیکال به فعالان بازار سرمایه کمک می کند تا همواره تمامی نمادها را بر اساس انواع الگوریتم های معاملاتی رصد کنند

MetaWave SoftWare Team

نرم افزار متاویو
نرم افزار تحلیل تکنیکال و رصد جریان نقدینگی بازار سرمایه

آمار کامل بازار سرمایه،شناسایی سطوح حمایت و مقاومت نمادها،چارت قیمت نمادها،انواع اطلاعات حقیقی و حقوقی بازار،دیده بان بازار و امکان فیلتر نویسی،گزارش های متنوع و مفید روزانه از بازار سرمایه و ده ها امکان دیگر .

تحلیل بازنمایی زن در گفتمان اعتدال: تحلیل گفتمانیِ سخنرانی‌های حسن روحانی

در ایران، در دهه‌های اخیر، گفتمان‌های اصلاح‌طلبی، اصول‌گرایی و اعتدال هر یک به گونه­ای به "بازنمایی" زنان پرداخته، هویت‌هایی را به آنان منتسب نموده و سیاست‌گذاری‌های مربوطه شان را بر آن اساس بنا نهاده‌اند. گفتمان اعتدال‌طلب روحانی به عنوان جدیدترین و ناشناخته ترین گفتمان در این عرصه کمتر مورد واکاوی علمی قرار گرفته است. هدف پژوهش حاضر تحلیل گفتمان سخنرانی‌های روحانی، نماینده رسمیِ دولت اعتدال، به منظور شناسایی و معرفیِ ویژگی‌های منتسب به زنان در این گفتمان است. رویکرد راهنما در تحقیق، رویکرد لاکلا و موفه بوده است. بر اساس تحلیل مضامین سخنرانی‌ها می‌توان گفت، «برابری جنسیتی» دال مرکزی این گفتمان بوده؛ «عفاف محوری»، «هم‌ارزی فضای عمومی و خصوصی»، «نقش‌های اجتماعی فراسنتی»، «بازخوانی اسلامی- انقلابی از جنسیت» و «نگاه غیر امنیتی به حضور زنان» برهه‌هایی هستند که زنجیروار حول دال مرکزی بالا برای تثبیت موقتی معنای هویت و جایگاه اجتماعی زنان مفصل‌بندی شده­اند. همچنین به نظر می­رسد گفتمان اعتدال، بیشتر "اجتماعی - اقتصادی" است تا سیاسی (اصلاح طلبی) یا فرهنگی (بنیادگرایی)؛ اما مجموعه دال­های مورد تأکید آن با گفتمان اصلاح طلبی قرابت و سنخیت بیشتری دارد تا گفتمان اصول­گرایی.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Discourse Analysis آرمان تحلیل of Rouhani’s Speeches on Women’s Problems

نویسندگان [English]

  • arman heidari 1
  • Hakimeh Malek Ahmadi 2

2 PhD student of sociology at Yasouj university

چکیده [English]

Women’s issues have always been among the most controversial topics in various fields of study, especially in policy making. Accordingly, the two main discourses of the Islamic Republic of Iran, namely the fundamentalist and the reformist ones, have formed their own specific discourse. Rouhani’s moderate discourse, passing the two major ones, claims to have a balanced approach towards women’s issues. The aim of this study has been to explore the articulation of women’s cause in the present moderate presidency of Iran through discourse analysis. Laclau and Mouffe’s approach was used for this purpose. The data analysis showed that “gender equality” has been the nodal point of Rouhani’s discourse. Moreover, such issues as “chastity centrality”, “the equivalence of public and private spaces”, “meta-traditional social roles”, “the Islamic-revolutionary rereading of gender”, “women’s widespread social presence as a non-security issue” are the critical points which have been joint together around the nodal point mentioned above. It also seems that the discourse of moderation is rather socio-economical than political (regarding the reformists) or cultural (regarding the fundamentalists). However, the sum of the points under emphasis has more to do with the reformist discourse than the fundamentalist one

هژمونی، رسانه و ورزش: تحلیل گفتمان بازتاب رسانه‌ای مسابقات فوتبال در مطبوعات مورد مطالعه: دهه‌ی 1340 تا دهه‌ی 1370

این پژوهش تلاش دارد با بررسی بازتاب رسانه‌ای تعدادی از مسابقات فوتبال که در شرایط حساس سیاسی و اجتماعی در دهه‌های 40، 50 و 60 شمسی انجام شده، اولاً تحلیلی از کشمکش بین گفتمان‌ها در هر دوره به دست دهد؛ و ثانیاً الگوی گفتمان هژمونیک در هر دوره را شناسایی کند. بدین منظور، با تکیه بر روش تحلیل گفتمان لاکلو و موف ، سه مسابقه فوتبال از سه دهه از طریق نمونه‌گیری هدفمند انتخاب و آرمان تحلیل بررسی شده است. این سه مسابقه عبارت است از مسابقه ایران و اسرائیل در اردیبهشت 1347، مسابقه ایران و هلند در خرداد 1357 و مسابقه ایران و کره جنوبی در مهر ماه سال 1369. یافته‌ها نشان می‌دهند که روایت‌ها از مسابقه ایران و اسرائیل درسال 47 بیشتر واقعه‌نگار است و لحن اسطوره‌ای در آن ناپخته و خالی از رجزخانی است؛ متن‌های مربوط به خرداد 1357 در شیوه‌ی روایت و بیان حامل عناصر آرمانی و انقلابی است، و در دهه شصت پخته‌تر و تا حد زیادی ایدئولوژیک می‌شود. در نهایت، بر اساس یافته‌های این پژوهش در دهه 40 و 50 شاهد نوسان گفتمان میان «واقع‌گرایی» و «آرمان‌گرایی» هستیم؛ پس از انقلاب در گفتمان آرمان‌گرایان «هویت ملی» تبدیل به «هویت دینی» می‌شود و «مرزهای ایدئولوژیک» جایگزین «مرزهای جغرافیایی» می‌گردد. همچنین مفاهیمی چون امت و اسلامیت جایگزین ملت و ایرانیت میشود. بنابراین در متون سه دهه 40 ، 50 و 60 گفتمان‌های «واقع‌گرا»، «آرمان‌گرا» و « دینی» قابل شناسایی است.

کلیدواژه‌ها

20.1001.1.38552322.1396.6.24.1.4

مراجع

- Baudrillard, J. (2010). In the shadow of the silent majorities. Translation By yazdanjoo. Third Edition. Markaz Publication. Tehran. (Persian)

- Barthes, R. (2011). Myth today. Translations By daghighian. Fifth Edition. Markaz Publication. Tehran. (Persian)

-Bishop, H., & Jaworski, A. (2003). We beat em: nationalism and the hegemony of homogeneity in the British press reportage of Germany versus England during Euro 2000. Discourse Society. Vol.14 no.3. pp:243- 247

- Fazeli, N. (2000). Soccer representation or reality. Journal of cultural stadies and communication. 6. 81- 109. (Persian)

- Flick, U. (2006). An Introduction To Qualitative Reasearch. Translations By Jalili. Third Edition. Nashre-Ney Publication. Tehran. (Persian)

- Giulianotti, R. (2012). Sport: a critical Sociology. Translations By Tavassoli. First Edition. Elmi Publication. Tehran. (Persian)

- Howarth, D. (1999). Theoris of Discourse. Translations By sultani. Journal of Political Science. 2. 153 – 186. (Persian)

- Hoseinizade, A. (2005). Discourse Theory and Political Analysis. Journal of Political Science. 7(28).

-Inthorn, S. (2002). The death of the Hun? National identity and German press coverage of the 1998 Football World Cup. European Journal of Cultural studies. Vol.5 no.1. pp:49- 68

- Jorgensen, M., & Philips, L. (2002). Discourse Analysis as Theory and Method. Translations By Jalili. Third Edition. Nashre-Ney Publication. Tehran. (Persian)

- kuper, S. (2010). Soccer against the enemy. Translations By ferdosipour. Third Edition. Cheshmeh Publicatin. Tehran. (Persian)

-Laclau, E. & Muffe, C. (1985). Hegemony and Socialist Strategy: Towards a Radical. Democratic politics. London: verso

- Majd Aldin, A. (2004). Norbert Elias and process sociology. Journal of human science. 41(42). 131- 148. (Persian)

- Moghadami, M. (2011). Critique of Laclau and Mouffe's Discourse Analysis. Marefate Farhangi Ejtemaei. 2. 91- 124. (Persian)

- Shajiee, R. (2014). Sociology of soccer. First Edition. Nashre-naghde-afkar Publication. Tehran. (Persian)

- Sodagar, M. (1990). Development of Capitalism in Iran. First Edition. Sholeandishe Publication. Tehran. (Persian)

- Sultani, A. (2006). Power, discourse and آرمان تحلیل آرمان تحلیل language: mechanisms of power in the press. PHD Thesis. Allameh Tabatabai University. (Persian)

- Tashakkori, A., & Teddlie, C. (2015). Mixed Methodology: combining qualitative and quantitative approaches. Translations By Azar & Jahanian. First Edition. Jahad Daneshgahi Publication. Tehran. (Persian)

- Veber, M. (1994).The Protestant Ethic and the spirit of Capitalism. Translations By Rashidian & manouchehri. First Edition. Elmi Farhangi Publication. Tehran. (Persian)

Analysis of Symmetric Function Ideals: Towards a Combinatorial Description of the Cohomology Ring of Hessenberg Varieties

عنوان فارسی: تجزیه و تحلیل متقارن تابع آرمان: نسبت به ترکیبی شرح Cohomology حلقه Hessenberg انواع
سال: 2010
زبان: انگلیسی
تعداد صفحه (نسخه چاپی - نسخه الکترونیکی): 104
نوع آرمان تحلیل فایل: PDF دانلود نرم افزار مطالعه
حجم: 0.57 مگابایت

دانلود این کتاب

افزودن خلاصه فارسی

کتاب های مرتبط

Towards a Schur-Weyl Duality for the Alternating Group Aba Mbirika , 2009

Black Males and Intercollegiate Athletics: An Exploration of Problems . Robert A. Bennett III, Robert A. Bennett III, Samuel R. Hodge, David L. Graham, James L. Moore III , 2015

Wilhelm Liebknecht and the Founding of the German Social Democratic Pa. Raymond H., III Dominick; Raymond H., III Raymond H. Dominick III , 1982

American Frontier Lawmen 1850-1930 Charles CharlesIII III, Richard Hook , 2005

Corporate Boards: New Strategies for Adding Value at the Top Jay A. Conger, Edward E. Lawler III, David Finegold, III, Edward E. Lawler , 2001

تحلیل مهم عباس عبدی در ماجرای آرمان و غزاله/ چرا خانواده مقتول را بخاطر رضایت ندادن محکوم می کنیم؟

عباس عبدی با اشاره به ماجرای آرمان و غزاله نوشت: همیشه باید خود را به جای خانواده مقتول قرار داد و احساس آنها را درک و با آنان همدلی کرد. درخواست عدم قصاص از قاتل هنگامی موجه است که او صادقانه پشیمان شود و درصدد جبران برآید. البته اگر معتقد است که مرتکب قتل نشده است، باید بتواند و می‌تواند تمام نقاط ابهام را به خوبی رفع کند و امید به تبریه نیز داشته باشد.

تحلیل مهم عباس عبدی در ماجرای آرمان و غزاله/ چرا خانواده مقتول را بخاطر رضایت ندادن محکوم می کنیم؟

به گزارش اقتصادنیوز به نقل از روزنامه اعتماد، عباس عبدی در یادداشتی نوشت: در ماجرای غزاله و آرمان، پس از یک کش‌وقوس ۸ساله هفته گذشته، آرمان اعدام شد و دو نگرش متضاد در دفاع از این اعدام یا رد آن نیز در جامعه دیده شد. ولی این ماجرا را چگونه باید مورد توجه قرار داد؟

اولین نکته، پرسش درباره اصل وقوع قتل است. به‌طور کلی استقلال و دقت رسیدگی قضایی در پرونده‌های قتل عمد و در دادگاه‌های عمومی رعایت می‌شوند. فرآیند ماجرا آن قدر پیچیده است که اعمال نفوذ سخت است. پلیس و آگاهی، بازپرس و دادستان، دادگاه بدوی رسیدگی‌کننده با چند قاضی، دیوان عالی کشور و رفت‌وبرگشت‌های فراوان، علنی بودن دادگاه و حضور و موضع‌گیری وکلا و رسانه‌ها همگی موجب می‌شوند که اعمال نفوذ استثنا شود.

از این رو شخصا تاکنون با مورد خاصی که خلاف عدالت حقوقی حکم نهایی صادر شده باشد، نشنیده‌ام. در هر حال آرمان تحلیل این بدان معنی نیست که هیچگاه حکم اشتباهی صادر نمی‌شود. حقیقت نزد خداست، ولی براساس قانون و شواهد می‌توان اجمالا به این نتیجه رسید که چه کسی قاتل است. بنابراین در اصل وقوع قتل‌ها و انتساب آنها به متهمان، چندان جای چون و چرا نیست.

نکته بعدی درباره کودک محسوب شدن مجرم یا قاتل است که این موضوع می‌تواند محل بحث قرار گیرد ولی در این مورد خاص، ظاهرا و با توجه به قراین ماجرا، دادگاه موضوع پایین بودن سن را به عنوان شاهدی بر عدم رشد در ارتکاب جنایت نپذیرفته است.
مهم‌ترین نکته به قصاص یا عفو مربوط است. جامعه با شدت و حدّت فراوان وارد این پرونده‌ها می‌شود و نسبت به مجازات فرد حساسیت نشان می‌دهد و انتظار دارد مطابق این انتطار عمل شود، در حالی که در عمل نقش چندانی در تعیین مجازات و کیفیت آن ندارد. این حضور در پرونده بعضا اثرات منفی می‌گذارد. شاید یکی از علل رضایت ندادن خانواده‌های مقتولین، نحوه مواجهه دیگران با پرونده است؛ گویی که خانواده مقتول موظف هستند که رضایت دهند و اگر ندهند، مرتکب فعل قبیحی شده‌اند.

این همان اشتباه مهلکی است که برخی از متهمان و خانواده‌های آنان و نیز وکلا یا افکار عمومی به ویژه افراد سرشناس در دفاع از قاتل می‌کنند و خانواده مقتول را در رنج مضاعف قرار می‌دهند، در نتیجه خانواده مقتول هم پای خود را در یک کفش می‌کنند و حاضر به رضایت نمی‌شوند، حتی اگر از ابتدا دنبال قصاص نبوده نباشند.
در حقیقت اگر کسانی از جمله قاتل و خانواده او خواهان گذشت و عدم اصرار بر قصاص هستند، باید تمام حق را به خانواده مقتول داده و با آنان همدلی کرده و از آنان دلجویی نمایند. هیچ نگاه مثبتی به قاتل را نباید ترویج کرد. در واقع قاتل باید اظهار پشیمانی جدی کند. صادقانه درصدد جبران برآید. اینکه تا آخر و خلاف برداشت دادگاه و کارشناسان قتل را انکار کند، نتیجه‌ای جز تحریک و اصرار خانواده مقتول بر قصاص ندارد.

همیشه باید خود را به جای خانواده مقتول قرار داد و احساس آنها را درک و با آنان همدلی کرد. درخواست عدم قصاص از قاتل هنگامی موجه است که او صادقانه پشیمان شود و درصدد جبران برآید. البته اگر معتقد است که مرتکب قتل نشده است، باید بتواند و می‌تواند تمام نقاط ابهام را به خوبی رفع کند و امید به تبریه نیز داشته باشد.

گام اول برای درخواست قصاص از سوی خانواده مقتول، همراهی بدون قید و شرط همگان با آنان و محکوم کردن جنایت رخ داده است. این کار درد و رنج آنان را کاهش می‌دهد و انگیزه آنان را برای قصاص تضعیف می‌کند. اتفاقا طبقات پایین جامعه این قاعده را خوب می‌فهمند. قرار نیست خانواده مقتول مجبور به گذشت شود و درد مضاعفی را تحمل کند و بدهکار محسوب شود. این اشتباه مهلکی است که شاهد تکرار آن هستیم.

مقالات مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

برو به دکمه بالا